Pereiti prie turinio

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „VELYKŲ LAUKIMAS“ NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Taikomosios tautodailės dirbinių parodos- konkurso „Velykų laukimas“ nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio konkurso tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką, laimėtojų atrankos ir vertinimo kriterijus.

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyrius.

3. Konkursas vyks nuo 2014 m. kovo 27d. iki balandžio 25d.

II.KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 4. Parodos-konkurso tikslai:

  • Skatinti Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos tautodailininkų ir jų šeimos narių bendravimą ir bendradarbiavimą, aktyvų dalyvavimą bendrijos veikloje.
  • Užtikrinti tautodailės tradicijų puoselėjimą, atskleisti ir pagerbti talentingiausius šio konkurso dalyvius.

5. Konkurse gali dalyvauti  visų Panevėžio bendrijos skyrių tautodailininkai ir kuriantys jų šeimos  nariai.

6. Konkursui pateikiami taikomosios dailės dirbiniai:

Margučiai, įvairūs rankdarbiai, medžio dirbiniai, tekstilės dirbiniai, pinti dirbiniai, molio dirbiniai.

7. Vaizduojamosios tautodailės darbai į parodą nepriimami;

8. Dalyviai gali pateikti po 1-5 kūrybinius darbus kiekvienoje grupėje:

A) Margučiai (su eksponavimui skirtu indu)

B) margučių indeliai;

C) namų ir stalo velykinės dekoracijos.

9. Ant kiekvieno darbo turi būti kortelė, kurioje nurodytas darbo autoriaus vardas ir pavardė, grupė, kurioje dalyvauja (A, B, C). Kortelės pavyzdys pateikiamas 1 priede.

10. Kiekvienas pristatomas darbas turi būti geros būklės, paruoštas eksponavimui.

11. Norintys dalyvauti parodoje, kviečiami registruotis iki kovo 20 d. el. paštu: [email protected]

12. Darbus ir kūrybinių darbų lydraštį (2 priedas) pristatyti iki kovo 25 dienos į Rokiškio krašto muziejų ( Adresas: Tyzenhauzų al. 5, LT-42115, Rokiškis).

III. KONKURSUI PATEIKTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

13. Konkursui pateiktus darbus vertina  Rokiškio tautodailininkų skyriaus pirmininkės Renatos Sarajevienės sudaryta  vertinimo komisija.

14. Vertinant kūrybinį darbą bus atsižvelgiama į temos atskleidimą ir pateikto darbo meniškumą, originalumą, estetiškumą.

15. Vertinimo komisija išrinks I-III vietas  kiekvienoje grupėje:

  • I grupė – mokiniai iki 12 metų;
  • II grupė – mokiniai iki 19 metų;
  • III grupė – tautodailininkai ir kuriantys šeimos nariai.

16. Pavėluotai pristatyti darbai nebus vertinami.

 IV. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

 17. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti  konkurso – parodos uždarymo šventės metu, kuri vyks balandžio  25 dieną 15 val.

18. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti padėkos raštais. Visiems dalyviams įteiksime pažymas apie dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje-konkurse.

19. Nugalėtojų vardai, pavardės ir jų kūrybiniai darbai bus paskelbti LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus svetainėje http://www.rokiskiotautodaile.lt/.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 20. Darbai autoriams bus grąžinami tik pasibaigus parodai, t.y nuo balandžio 25 d. iki balandžio  31d.

21. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus į konkursą darbus publikuoti, naudoti smulkiajai leidybai, sklaidai.

22. Darbų atsiuntimas į parodą laikomas autorių sutikimų su šiomis sąlygomis.

23. Informaciją apie konkursą teikia LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus pirmininkė Renata Sarajevienė. El. paštas [email protected].

 24. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatoriai bei vertinimo komisija nepriima, nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.

* Jei darbai bus pristatyti organizuotai – gali būti pildomas vienas kūrybinių darbų lydraštis.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *