Apie

Tai Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Pane­vė­žio bend­ri­jos Rokiš­kio sky­riaus puslapis.

Savo veikla mes siekiame sudaryti pozityvias sąlygas etninio paveldo vertybių išsaugojimui ir populiarinimui, paskatinti rajono tautodailės tradicijų pratęsimą ir sklaidą, liaudies meno kūrėjų aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Pane­vė­žio bend­ri­jos Rokiškio skyriaus pirmininkė Birutė Dapkienė, tel. Nr.: +370 689 51279

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Pane­vė­žio bend­ri­jos pirmininkė Audronė Virbalienė, tel. Nr.: +370 614 73634