Geriausio 2009 m. Rokiškio tautodailininko rinkimai

Baigiantis metams ateina laikas apmąstyti ir apžvelgti nuveiktus darbus ir pasidžiaugti gerais , gražiais dalykais.

Šiemet tautodailės kūrėjai stengėsi sugrįžti į savo tėviškių bendruomenes , buvusias ar šalia esančias mokyklas ir vykdė švietėjišką veiklą. Tikimės , kad keliaujančių parodų rengimas ir aktyvus tautodailininkų bendravimas su mokyklų, bibliotekų, seniūnijų bendruomenėmis taps gražia tradicija mūsų rajone. Na, o norėdami apibendrinti šiais metais vykdytą nevyriausybinių organizacijų projektą ,,Amatų pynė Lietuvai“ ir pilietinio tautinio ugdymo projektą ,,Atverkime etninių turtų skrynią“ surengėme ,,Geriausio 2009m. rajono tautodailininko“ rinkimus.

Pretendentams nominacijai gauti buvo taikomi vertinimo kriterijai:

– reikšminga 2009m. kūrybinė veikla tautodailės srityje;

– surengtos reikšmingos personalinės parodos;

– dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse parodose;

– dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose pleneruose.

Laureatas buvo renkamas balsavimo būdu susipažinus su jų pateiktu svarbiausių parodų, kūrybinių plenerų sąrašu. Balsuoti galėjo tautodailininkai, taip pat Panevėžio bendrijos pirmininkas Vidas Mažukna, Rokiškio krašto muziejininkai ir kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius.

Šiai nominacijai gauti buvo siūlomi aktyviausiai dirbę tautodailininkai:

Butėnienė Zita,

Čypaitė Rasa,

Ivanauskienė Palmyra,

Kolosovienė Gita,

Siniauskas Povilas,

Spundzevičius Aleksandras,

Šimėnienė Genė,

Tumėnaitė Virginija,

Varnienė Jolanta,

Zakarka Vidmantas.

Daugiausiai balsų surinko ir geriausiu 2009 metų rajono tautodailininku tapo drožėjas Vidmantas Zakarka.

Nugalėtojui dovanojome mūsų keramiko Igorio Kovalevskio pagamintą vardinį ąsotį. Linkime, kad jis visad būtų pilnas kūrybinių idėjų

Prasminga, kad šie metų tautodailininko rinkimai sutapo su Rokiškio krašto muziejaus parengto išsamaus audėjų Juozo ir Elenos Pipinių katalogo pristatymu. Renginyje dalyvavo audėjų dukra Regina Pipinytė.

Jolanta Kareniauskienė

100_6254100_6251

«
»