Tautodailininkų jubiliatų paroda

Kuriantis žmogus yra stebuklas, dovanojantis stebuklus kitiems.Tuo galėjo įsitikinti kiekvienas, užsukęs į šią tautodailininkų jubiliatų parodą, kuri visą mėnesį buvo eksponuojama Rokiškio VB ir jaunimo literatūros skyriuje.

Malonu, kad šie – Lietuvos tūkstantmečio metai, rokiškėnams paženklinti tokia gausa tautodailininkų jubiliatų, saugančių ir puoselėjančių liaudies meno tradicijas modernėjančiame šių dienų pasaulyje.

Parodoje savo kūrybą eksponavo:

audėja – Irena Butėnienė,

juostų audėja, mezgėja – Elvyra Keršulienė,

tapytojas – A leksandras Spundzevičius,

audėja, mezgėja ir nėrėja, siuvinėtoja – Alė Gegelevičienė,

audėja – Zita Butėnienė,

mezgėja – Virginija Valiukienė,

mezgėja, nėrėja, siuvinėtoja ir aplikuotoja – Jolanta Varnienė.

Parodos uždarymo metu susirinkusiems lankytojams  autoriai pasakojo, kokia buvo jų kūrybinio kelio pradžia,  nuoširdžiai ir linksmai dalinosi patirtimi.

Visiems jubiliatams linkime sveikatos , stiprybės ir kūrybinės sėkmės.

Tekstas ir nuotraukos iš renginio Jolantos Kareniauskienės :

Tautodailininkai jubiliatai
Tautodailininkai jubiliatai
Jubiliatų paroda
V.Valiukienės mezginių kolekcija
Jubiliatų paroda
A.Spundzevičiaus tapytas paveikslas
Jubiliatų paroda
E.Keršulienės austos juostos
Jubiliatų paroda
Zitos Butėnienės austi rankšluoščiai
Jubiliatų paroda
A.Gegelevičienės rankdarbiai
Jubiliatų paroda
J.Varnienės rankdarbiai
Jubiliatų paroda
Irenos Butėnienės audiniai
«
»