Pereiti prie turinio

M.Bičiūnienės konkurso nuostatai


Skelbiame 2012 metų Respublikinio primityviosios tapybos konkurso, Monikos Bičiūnienės premojai laimėti nuostatus ir kviečiame tapytojus dalyvauti šiame konkurse

RESPUBLIKINIO PRIMITYVIOSIOS TAPYBOS KONKURSO, MONIKOS BIČIŪNIENĖS PREMIJAI LAIMĖTI,

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkursas skirtas dabartinės liaudies tapybos krypčiai – primityvizmui. Lietuvių primityvioji tapyba XX a. II pusėje sulaukė pasaulinio pripažinimo. Viena ryškiausių šios krypties pradininkių Lietuvoje- Monika Bičiūnienė, todėl jos vardo konkursas ne tik įamžins jos atminimą, bet populiarins šią labai svarbią dabartinės vaizduojamosios liaudies kūrybos sritį.

2. Konkursas padės išryškinti pokyčius primityviojoje tapyboje bei naujas tendencijas.

II. TIKSLAS

3. Įamžinti žymiosios liaudies tapytojos Monikos Bičiūnienės atminimą, paskatinti primityviosios liaudies tapybos raidą, atskleisti naujus kūrėjus.

II. DALYVIAI

4. Parodoje gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, neįgiję aukštojo dailės išsilavinimo.

IV. RENGĖJAI IR RĖMĖJAI

5. Konkursą rengia Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija.

6. Konkursą remia Lietuvos kultūros rėmimo fondas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dailininkas Rimas Zigmas Bičiūnas, įmonės, įstaigos, organizacijos ir privatūs asmenys, įsteigę specialiuosius prizus.

Konkursą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

V. KONKURSO RENGIMO TVARKA

7. Konkursui kiekvienas dalyvis pateikia po tris primityviosios tapybos darbus, sukurtus per pastaruosius 5 metus, autobiografiją ir darbų sąrašą..

8. Darbai turi būti įrėminti, tvarkingi, ant kiekvieno pritvirtintas kūrinio pasas (pirmas priedas).

9. Darbai pristatomiVilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijai (Vytenio g.13, Vilnius) iki 2012 m. birželio 1 dienos.

10. Pristatyti darbai eksponuojami Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1, Vilnius).

Paroda veikia nuo 2012 rugsėjo 20 d. iki spalio 20 d.

11. Laureatai paskelbiami 2012 m. spalio 20 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

12. Konkursui pristatyti darbai vertinami pagal įprastinius meniškumo kriterijus ir atitikimą konkurso sąlygoms.

VII. VERTINIMAS

13. Konkursui pristatytus darbus vertina Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijos sudaryta 10 narių menotyrininkų ir dailininkų komisija.

14.Visiems konkurso dalyviams įteikiami Dalyvio diplomai, trims geriausių darbų autoriams skiriamos premijos ir Laureatų diplomai:

15. Premijų dydžiai: (organizatoriai įsipareigoja ieškoti rėmėjų ir padidinti premijų sumą)

I premija – 500 lt

II premija – 400 lt

III premija – 300 lt

16. Savus prizus įsteigti ir skirti apdovanojimus gali ir kitos kultūros įstaigos, organizacijos bei privatūs asmenys. Meistrus šiems apdovanojimams pagal susitarimą siūlo komisija arba patys prizų steigėjai.

17. Premijų laureatai po vieną darbą dovanoja Lietuvos nacionaliniam muziejui.

 

I priedas

 

KŪRINIO PASASKūrinio pavadinimas................................................................................................

Sukūrimo metai..........................................................................................................

Medžiaga, atlikimo technika......................................................................................

Autorius (vardas, pavardė)........................................................................................

Gimimo metai.............................................................................................................

Parodose dalyvauja nuo...............................................................................................

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo...................................m.

Ar turi meno kūrėjo statusą...........................................................................................

Išsimokslinimas: savamokslis, pradinis, vidurinis, specialusis (kokią mokyklą baigė),

aukštasis (ką baigė ir kokią specialybę įgijo)................................................................

.......................................................................................................................................

Profesija, darbovietė.......................................................................................................

........................................................................................................................................

Adresas...........................................................................................................................

Telefonai.........................................................................................................................

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *