Pereiti prie turinio

INFORMACIJA NARIAMS

 

 2013 sausio 24 d  Dusetų K. Būgos bibliotekoje Gitos Kolosvienės

karpinių parodos atidarymas.

Adresas: K. Būgos g. 1, Dusetos, 32304 Zarasų r.

Nario mokestis sumokėtas. Jūsų patogumui narių knygelės paliktos buvusioje E. Tičkaus dabar Vaižganto, mokyklos bibliotekoje pas Vidą Erslovienę. 

Numatoma ateinantiems metams:

2013 vasario 1 - 28 d. Rajono ataskaitinė tautodailininkų paroda (Rokiškyje). Parodos uždarymas vasario 28 d. 15 val. Darbus pristatyti į centrinius dvaro rūmus iki sausio 28d. Uždarymas 28 d. 15 val.

2013 m. kovo 5 - 28 d. Paroda - konkursas ,,Velykų laukimas“. Uždarymas kovo 28 d. 15 val. darbus pristatyti į centrinius dvaro rūmus iki kovo 1 d.

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO

VELYKŲ LAUKIMAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taikomosios tautodailės dirbinių parodos- konkurso „Velykų laukimas“ nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio konkurso tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką, laimėtojų atrankos ir vertinimo kriterijus.

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyrius.

3. Konkursas vyks nuo 2013 m. kovo 5 iki kovo 28 d.

II.KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Parodos - konkurso tikslas – skatinti Kupiškio, Biržų, Ukmergės ir Rokiškio krašto tautodailininkų ir jų šeimos narių bendravimą, bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą tautodailės veikloje, užtikrinti tautodailės tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, atskleisti ir pagerbti talentingiausius šio konkurso dalyvius.

5. Konkurse gali dalyvauti Kupiškio, Biržų, Ukmergės ir Rokiškio krašto tautodailininkai ir jų šeimos nariai.

6. Konkursui pateikiami taikomosios dailės dirbiniai:

margučiai,

medžio dirbiniai,
tekstilės dirbiniai,
įvairūs rankdarbiai,
pinti dirbiniai,
molio dirbiniai.

7. Vaizduojamosios tautodailės darbai į parodą nepriimami;

8. Dalyviai gali pateikti po 1-5 kūrybinius darbus kiekvienoje grupėje:

A) Margučiai (su eksponavimui skirtu indu);

B) Margučių indeliai ;

C) Namų ir stalo velykinės dekoracijos.

9. Ant kiekvieno darbo turi būti kortelė, kurioje nurodytas darbo autoriaus vardas ir pavardė, grupė, kurioje dalyvauja ( A, B, C) ir amžiaus grupė (I, II, III).Miestą iš kurio esate. Kortelės pavyzdys pateikiamas 1 priede.
10. Tautodailininkai ir jų šeimos nariai, norintys dalyvauti parodoje, kviečiami registruotis iki vasario 25 d. el. paštu: [email protected]
11. Darbus ir kūrybinių darbų lydraštį ( 2 priedas) pristatyti iki kovo 1 dienos į Rokiškio krašto muziejų ( Adresas: Tyzenhauzų al. 5, LT-42115, Rokiškis).

. III. KONKURSUI PATEIKTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

12.  Konkursui pateiktus darbus vertina Rokiškio tautodailininkų pirmininkės Renatos Sarajevienės sudaryta vertinimo komisija.

13. Vertinant kūrybinį darbą bus atsižvelgiama į temos atskleidimą ir pateikto darbo meniškumą, originalumą, estetiškumą.

14. Vertinimo komisija išrinks I-III vietas kiekvienoje grupėje:

  • I grupė – vaikai iki 14 metų

  • II grupė - tautodailininkai

  • III grupė – tautodailininkų šeimos nariai nuo 15 metų ir vyresni.

15. Specialiu prizu bus apdovanotas konkurso dalyvis, kurio darbą geriausiai įvertins Rokiškio krašto muziejaus lankytojai.

16. Pavėluotai pristatyti darbai nebus vertinami.

IV. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

17. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konkurso – parodos uždarymo šventės metu, kuri vyks kovo 28 dieną 15 val.

18. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Visiems dalyviams įteiksime pažymas apie dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje-konkurse.

19. Nugalėtojų vardai, pavardės ir jų kūrybiniai darbai bus paskelbti LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus svetainėje http://www.rokiskiotautodaile.lt/.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Darbai autoriams bus grąžinami tik pasibaigus parodai, t.y nuo kovo 28 d.

21. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus į konkursą darbus publikuoti, naudoti smulkiajai leidybai.

22. Informaciją apie konkursą teikia LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus pirmininkė Renata Sarajevienė (tel. 8 698 34888) el. paštas [email protected].

23. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatoriai bei vertinimo komisija nepriima, nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________

 Nuostatų priedas Nr. 1

Vardenis Pavardenis
A (Žiūrėti 8 nuostatų punktą)
I (Žiūrėti 14 nuostatų punktą)

Nuostatų priedas Nr. 2

Kūrybinių darbų lydraštis*

Vardas, pavardė

Tautodailės skyrius Kūrybinio darbo grupė ir pavadinimas (jei yra) Amžiaus grupė

Kontakatai

el. pašto adresas

telefonas

Biržų, Kupiškio, Ukmergės, Rokiškio A , B , C(Žiūrėti 8 nuostatų punktą) I, II, III(Žiūrėti 14 nuostatų punktą)

* Jei darbai pristatomi organizuotai- gali būti pildoma viena lentelė.

2013 pristatyti darbus LTS Panevėžio bendrijos zoninei parodai Panevėžyje. Dailės galerijoje

2013 Šios parodos pristatymas spaudai

2013 ?d Parodos aptarimas.

Drožybos pleneras ,,Su meistru kurti smagiau“ Dusetose pas Eriką Čypą

Jubiliatų paroda. Jubiliatai: M. Kubilienė, P. Siniauskas, D. Stočkuvienė, L. Urbonienė

Geriausio metų tautodailininko rinkimai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *