Pereiti prie turinio

Baigiantis metams ateina laikas apmąstyti ir apžvelgti nuveiktus darbus ir pasidžiaugti gerais , gražiais dalykais.

Šiemet tautodailės kūrėjai stengėsi sugrįžti į savo tėviškių bendruomenes , buvusias ar šalia esančias mokyklas ir vykdė švietėjišką veiklą. Tikimės , kad keliaujančių parodų rengimas ir aktyvus tautodailininkų bendravimas su mokyklų, bibliotekų, seniūnijų bendruomenėmis taps gražia tradicija mūsų rajone. Na, o norėdami apibendrinti šiais metais vykdytą nevyriausybinių organizacijų projektą ,,Amatų pynė Lietuvai“ ir pilietinio tautinio ugdymo projektą ,,Atverkime etninių turtų skrynią“ surengėme ,,Geriausio 2009m. rajono tautodailininko“ rinkimus.

Pretendentams nominacijai gauti buvo taikomi vertinimo kriterijai:

- reikšminga 2009m. kūrybinė veikla tautodailės srityje;

- surengtos reikšmingos personalinės parodos;

- dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse parodose;

- dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose pleneruose.

Laureatas buvo renkamas balsavimo būdu susipažinus su jų pateiktu svarbiausių parodų, kūrybinių plenerų sąrašu. Balsuoti galėjo tautodailininkai, taip pat Panevėžio bendrijos pirmininkas Vidas Mažukna, Rokiškio krašto muziejininkai ir kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius.

Šiai nominacijai gauti buvo siūlomi aktyviausiai dirbę tautodailininkai:

Butėnienė Zita,

Čypaitė Rasa,

Ivanauskienė Palmyra,

Kolosovienė Gita,

Siniauskas Povilas,

Spundzevičius Aleksandras,

Šimėnienė Genė,

Tumėnaitė Virginija,

Varnienė Jolanta,

Zakarka Vidmantas.

Daugiausiai balsų surinko ir geriausiu 2009 metų rajono tautodailininku tapo drožėjas Vidmantas Zakarka.

Nugalėtojui dovanojome mūsų keramiko Igorio Kovalevskio pagamintą vardinį ąsotį. Linkime, kad jis visad būtų pilnas kūrybinių idėjų

Prasminga, kad šie metų tautodailininko rinkimai sutapo su Rokiškio krašto muziejaus parengto išsamaus audėjų Juozo ir Elenos Pipinių katalogo pristatymu. Renginyje dalyvavo audėjų dukra Regina Pipinytė.

Jolanta Kareniauskienė

100_6254100_6251

Didelio susidomėjimo susilaukė šiemet rengiamos keliaujančios parodos per rajono bibliotekas.

Mūsų audėja Zita Butėnienė aplankė Obelių, Aleksandravėlės, Kriaunų, Martinonių, Lašų bibliotekas.

Rasa Čypaitė surengė dvi parodas Juodupės bibliotekoje, svečiavosi Obeliuose.

Gitos Kolosovienė karpiniais grožėjosi Kavoliškio ir Martinonių bibliotekų lankytojai.

Virginija Tumėnaitė su savo parodomis aplankė Obelių, Jūžintų, Dusetų bibliotekas.

Jolanta Varnienė rengė parodas Juodupės, Obelių bibliotekose.

Jubiliatų paroda buvo eksponuota Rokiškio vaikų ir jaunimo bibliotekoje.

Jolantos Kareniauskienės darbai pabuvojo Obelių, Kavoliškio, Martinonių bibliotekose.

Tikimės, kad tautodailininkų draugystė su bibliotekomis taps gražia tradicija mūsų rajone.

Parodos nuotraukos Vidos Žaržojienės.

G.Kolosovienės karpiniai ir J.Kareniauskienės mezginiai Kavoliškio bibliotekoje
G.Kolosovienės karpiniai ir J.Kareniauskienės mezginiai Kavoliškio bibliotekoje
Loretos Urbonienės šilko skaros
Loretos Urbonienės šilko skaros

Tautodailininkai, vykdydami pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektą ,,Atverkime etninių turtų skrynią", savo kūrybą pristatė Latvijos Subatės miestelio bendruomenei.

Parodai savo darbus pateikė 11 tautodailininkų ir 5 laisvi kūrėjai iš Obelių krašto. Latviams demonstravome Loretos Urbonienės šilko tapybą ir veltinio darbus, Reginos Širvienės margučius, audėjų Zitos Butėnienės bei Genės Šimėnienės drobes, Jolantos Kulienės floristinius paveikslus, Jolantos Varnienės mezginius, aplikacijas, Ingos Kurklietienės ir Irenos Balčiūnienės dekupažo darbus, Palmyros Ivanauskienės nėrinius, Gitos Kolosovienės karpinius, Virginijos Tumėnaitės pintas juostas ir veltinio papuošalus, Inos Blieliūnienės verbas, Alės Gegelevičienės ir Rasos Čypaitės rankdarbius, Povilo Siniausko pyntus dirbinius ir tapytojo Aleksandro Spundzevičiaus paveikslus.

Latviai mūsų darbais galėjo gėrėtis visą rugsėjo mėnesį, o parodos uždarymas, įvykęs spalio 3d., sutapo su kasmetiniu Subatės miestelyje organizuojamu metų darbų užbaigimo renginiu-muge. Prie mugės šurmulio mielai prisijungėme ir mes, Rokiškio tautodailininkai. Viso renginio ir parodos uždarymo akcentu tapo Virginijos Valiukienės ir Jolantos Kareniauskienės megztų drabužių kolekcijų pristatymas.

Jolanta Kareniauskienė

G.Kolosovienės karpiniai
G.Kolosovienės karpiniai
Tapytojo A.Spundzevičiaus paveikslai
Tapytojo A.Spundzevičiaus paveikslai
Mugės dalyvės
Mugės dalyvės
V.Valiukienės kolekcija
V.Valiukienės kolekcija

Prie Rokiškio jubiliejaus šventės šurmulio prisijungėme ir tautodailininkai. Krašto muziejaus kiemelio lankytojai turėjo galimybę pamatyti senųjų amatų pristatymą, pasimokyti ir pabandyti patys kurti. Savo audinius pristatė audėjų audėja Genė Šimėnienė. Palmyra Ivanauskienė mugės lankytojus pakerėjo savo rankdarbiais, o kiekvieną susižavėjusį audimu , čia pat vedė prie staklyčių ir kantriai mokė , aiškino kaip audžiama. Neliko abejingų ir keramiko Igorio Kovalevskio profesionaliems gaminiams. Virginija Tumėnaitė pristatinėjo veltinio papuošalus, o Gita Kolosovienė demonstravo savo subtilius karpinius ir kvietė visus pabandyti prakalbinti popieriaus lapą. Jolanta Kareniauskienė demonstravo pynimą iš žolių ir rodė, kaip iš kokoso plaušo gimsta paukštukai. Malonu, kad prie mūsų jau nepirmą kartą prisijungia menininkė Loreta Urbonienė su nuostabia šilko tapyba, veltinio papuošalais ir nepakartojamais atvirukais.

Kiekviena šventė ir mugė, tai puiki galimybė pademonstruoti savo amatą, pasilinksminti ir, kaip sakoma, save parodyti bei kitus pamatyti.

Jolanta Kareniauskienė.

Nuotraukos Šimėno ir Kareniauskienės

trajet 100
G.Kolosovienė, G.Šimėnienė,J.Kareniauskienė šventėje
trajet 095
Kera­mi­kas Igo­ris Kovalevskis
trajet 103
P.Ivanauskienė ir G.Šimėnienė prie staklių
trajet 115
Kal­vis V.Kelečius su šeima

Rokiškio tautodailininkai , vykdydami pilietinio ir tautinio ugdymo projektą ,,Atverkime etninių turtų skrynią“, pakvietė rajono moksleivius dalyvauti parodoje-konkurse ,,Seni – nauji daiktai”. Konkursas vyko nuo 2009 m. spalio 21 d. iki gruodžio 4 d. Rokiškio krašto  muziejuje. Konkursą organizavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyrius, Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.

Konkurso tikslas buvo paskatinti mokinius pasidomėkite etnografinės kultūros paveldu savo aplinkoje, apsilankykite savo senelių sodybose, kaimuose. Juk ten galima surasti daugybę senovinių daiktų, ar jų fragmentų, turinčių savo istoriją, savo dvasią ir, atrodytų, jau atgyvenusių, niekam nebereikalingų. Jūsų kūrybinės išmonės, netikėtų sprendimų dėka šie daiktai  virto meno kūriniais, buvo prikeltais naujam gyvenimui ir šiuolaikiškai prabilo apie praeitį.

Konkursui buvo pristatyta 32 darbai. Daugiausiai darbų sulaukta iš darželio/mokyklos ,,Varpelis“ ir Obelių gimnazijos. Išrinkti geriausius darbus padėjo dailininkas, Rokiškio jaunimo centro dailės mokytojas Arūnas Augutis; Romuvos gimnazijos dailės mokytoja Skaistė Vaičienė ir muziejininkė Marytė Mieliauskienė.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių kategorijoje geriausiais darbais įvardinti lopšelio darželio  ,,Pumpurėlis“ kolektyvinis darbas ,,Šviestuvas“ , darželio / mokyklos ,, Varpelis“ kolektyvinis darbas ,, Krepšeliukė“ ir Juodupės lopšelio – darželio darbas ,, Pasakėlių lagaminas“.

Pradinių klasių kategorijoje geriausiais darbais pripažinti dviejų darželio-mokyklos ,,Varpelis“ mokinių darbai: Emilijos Valantinavičiūtės ,,Mano ir močiutės“ ir Emilijos Klemkaitės  ,,Laivas“. Taip pat Obelių darželio-mokyklos du darbai: Ievos Dubickaitės ,,Iš močiutės kraičio skrynios“ ir Akvilės Garunkštytės, Viltės Kundelytės, Akvilės Kareniauskaitės darbas,, Gėlių sapnas“.

5-8 klasių kategorijoje apdovanojimus gavo Obelių gimnazijos mokinė Miglė Guogytė ir Rokiškio jaunimo centro mokinė Simona Raišytė.

Vyriausiųjų grupėje apdovanojimai atiteko Romuvos gimnazijos mokinei Neringai Daščioraitei už darbą ,, Mano batai“ ir Obelių gimnazijos mokinių Miglės Kazlauskaitės ,,Gyvybės medis“ ir Vaivos Deksnytės ,,Variacijos audimo tema“ darbams.

Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir juos rengusiems mokytojams.

Jolanta Kareniauskienė

100_6198100_6212

,,Audimas – tai mano gyvenimas‘‘, - taip apie savo kūrybą kalba tautodailininkė Zita Butėnienė.

Gimė 1949m. liepos 3d. Obelių apylinkėje, Visdievų kaime, keturių vaikų šeimoje. Audimu domėjosi nuo mažens, audė močiutė, mama , kaip ir visos tų laikų kaimo moterys. Pirmuosius darbus išaudė dar besimokydama septintoje klasėje. Tai buvo tautinės juostelės prie uniformų. Nuo 1976m. audimas tampa ne vien tik pomėgiu, bet ir darbu. Audė suvenyrų gamybos įmonėje ‚‚Tulpė‘‘, taip pat Vilniaus  dailės kombinate. Labiausiai patikdavo raštus kurti pačiai.

Nuo 1996 m.  yra  Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Aktyviai dalyvauja rajoninėse, zoninėse parodose. Jos vingrių raštų rasime savo mamų ir močiučių butuose, o Zitos Butėnienės išaustus suvenyrus išsiveža išvykdami į miestus ne tik obeliečiai, bet ir tolimi svečiai.

Meilę liaudies menui audėja perdavė ir savo vaikams. Šis Rokiškio tautodailininkų puslapis gyvuoja jos sūnaus Vytauto Butėno  entuziazmo dėka.

Savo personalinę parodą tautodailininkė surengė Obelių istorijos muziejuje, minint Obelių miesto 500 m. jubiliejų. Zitos Butėnienės audiniai eksponuojami kartu su žinomo menininko Rimvydo Pupelio fotografijomis.

Obelių miesto 500m. jubiliejaus proga už nuoširdų neatlygintiną darbą Obelių krašto bendruomenės labui tautodailininkei įteikta Rokiškio rajono mero A.Blažio padėka.

Parodą  galima aplankyti iki spalio pabaigos.

Teksto autorė Jolanta Kareniauskienė

Nuoširdžiai dėkojame Sauliui Stanišauskui už parodos nuotraukas.

parodos akimirkos
parodos akimirkos
parodos akimirkos
parodos akimirkos
autoriai Z.Butėnienė ir R.Pupelis
autoriai Z.Butėnienė ir R.Pupelis
sveikinimai audėjai ir jos sūnui Vytautui
sveikinimai audėjai ir jos sūnui Vytautui

Rokiškio krašto muziejuje veikia pirmoji personalinė medžio drožėjo, tautodailininko Vidmanto Zakarkos paroda. Tai šiuo metu aktyviausiai ir produktyviausiai kuriantis drožėjas Rokiškio krašte. Drožti Vidmantas pradėjo palyginti neseniai, tik nuo 2003 metų, bet jau gali pasigirti dalyvavęs respublikinėse parodose Rokiškio krašto muziejuje Lionginui Šepkai atminti, prakartėlių parodoje, daugelyje medžio drožėjų plenerų. Jo sukurti kryžiai, koplytstulpiai ar skulptūros puošia daugelį miestelių, parkų, sodybų. Jau dveji metai, kaip šis laisvalaikio užsiėmimas visiškai užvaldė tautodailininką, ir pomėgis virto darbu.

Šioje parodoje eksponuojama per 50 autoriaus darbų religine, mitologine, filosofine tematika. Parodos lankytojai gali išvysti ir patį pirmąjį autoriaus darbą – miniatiūrinę moters figūrėlę paties meistro kurto burlaivio modeliui.

Autoriui linkime, kad parodos atidarymo metu netikėtai iš giedro dangaus pasipylusi liūtis atneštų gerus pokyčius kūryboje ir visad būtų lengva ,,prakalbinti“ medį ir žmonių širdis...

Jolanta Kareniauskienė

Keletas nuotraukų iš asmeninio V.Zakarkos archyvo: ...skaityti toliau "Vidmanto Zakarkos personalinė paroda"

Rokiškio tautodailininkai, vykdydami projektą ,,Amatų pynė Lietuvai“, nusprendė susipažinti su audimo ir juostų pynimo subtilybėmis, dalyvauti kūrybiniame procese, pabendrauti tarpusavyje. Susirinkome pačių įvairiausių tautodailės šakų atstovai  pas Joaną ir Antaną Tunaičius , gyvenančius Šetekšnų kaime (Rokiškio r., Panemunėlio seniūnijoje). Nuvykę patekome į senovišką lietuvišką sodybą, tikrą muziejų, kur kiekvienas senovinis rakandas suradęs savo vietą , ar tapęs sodybos puošmena. Tunaičių sodybos šeimininkai saugo, puoselėja ir perduoda iš kartos į kartą senuosius tradicinius amatus.Čia staklės netyla, nes kaip įsitikinusi ponios Joanos mama , tautodailininkė Veronika Siminonienė, staklės negalinčios stovėti be darbo ir kuo nuoširdžiausiai nusiteikusi kiekvieną pamokyti audimo pagrindų.Garbaus amžiaus, jau atšventusi 88-ąjį gimtadienį, ji vis audžia ir audžia, kuria savo išraiškingus darbus, dar gyviau apie juos pasakoja. Visi sumanymai pačios audėjos. Juose viskas tautiška, lietuviška, ir savitai interpretavus perkelta į gobelenus, užuolaidas, pagalvėles, takelius.

Kad audėjai reikia begalinio kruopštumo ir geležinės kantrybės įsitikinome patys pasėdėję staklėse. Kol vieni mokėsi austi gobelenus, kiti su ponios Joanos Tunaitienės  ir mūsų tautodailininkių, kurioms paklūsta visos rankdarbių rūšys, Alės Gegelevičienės ir Elvyros Keršulienės pagalba gilinomės į juostų pynimo ir audimo paslaptis. A. Gegelevičienė demonstravo kaip kaladėlėmis vyti vytines juostas, kurios žinomos Lietuvoje jau nuo ketvirto amžiaus. E. Keršulienė savo atsivežtomis staklelėmis mokė juostelių ir kaklaraiščių audimo.Tai ką išmokome ir kaip mums seksis toliau dirbti namuose žadame parodyti metų pabaigoje vyksiančioje parodoje.

Išvykome pakylėti ne tik nuoširdaus bendravimo, bet ir pradžiuginti audėjos Veronikos Siminonienės prašymu priklausyti Rokiškio tautodailininkams, mat daugybę metų ji buvo Vilniaus skyriaus narė.

Tekstas ir nuotraukos iš renginio Jolantos Kareniauskienės:
...skaityti toliau "Amatų pynė Lietuvai"

Kuriantis žmogus yra stebuklas, dovanojantis stebuklus kitiems.Tuo galėjo įsitikinti kiekvienas, užsukęs į šią tautodailininkų jubiliatų parodą, kuri visą mėnesį buvo eksponuojama Rokiškio VB ir jaunimo literatūros skyriuje.

Malonu, kad šie - Lietuvos tūkstantmečio metai, rokiškėnams paženklinti tokia gausa tautodailininkų jubiliatų, saugančių ir puoselėjančių liaudies meno tradicijas modernėjančiame šių dienų pasaulyje.

Parodoje savo kūrybą eksponavo:

audėja - Irena Butėnienė,

juostų audėja, mezgėja - Elvyra Keršulienė,

tapytojas - A leksandras Spundzevičius,

audėja, mezgėja ir nėrėja, siuvinėtoja - Alė Gegelevičienė,

audėja - Zita Butėnienė,

mezgėja - Virginija Valiukienė,

mezgėja, nėrėja, siuvinėtoja ir aplikuotoja - Jolanta Varnienė.

Parodos uždarymo metu susirinkusiems lankytojams  autoriai pasakojo, kokia buvo jų kūrybinio kelio pradžia,  nuoširdžiai ir linksmai dalinosi patirtimi.

Visiems jubiliatams linkime sveikatos , stiprybės ir kūrybinės sėkmės.

Tekstas ir nuotraukos iš renginio Jolantos Kareniauskienės : ...skaityti toliau "Tautodailininkų jubiliatų paroda"

1

Gegužės 23 d. rokiškėnai dalyvavo ataskaitinėje Panevėžio bendrijos tautodailininkų parodoje. Buvo atrinkta 20 autorių ( tautodailininkų ir laisvai kuriančių menininkų) , eksponuota 40 jų darbų.

Parodoje savo mezginių kolekcijas demonstravo net dvi rokišietės: V.Erslovienė pristatė vientisą mezginių kolekciją eglės motyvais, o V.Valiukienė demonstravo labai elegantišką ir puošnią megztų drabužių kolekciją. Parodos metu buvo įteikti tautodailininkų pažymėjimai dviems naujiems Rokiškio skyriaus nariams: mezgėjai V.Valiukienei ir keramikui I.Kovalevskiui. Pagaliau savo gretose turėsime ir keramiką.

Į respublikinę liaudies meno parodą buvo atrinkti trijų rokiškėnų kūriniai- Venecijaus Jočio medžio drožiniai, Onos Verbiejienės austos lovatiesės ir tautodailininkės Genovaitės Šimėnienės austi rankšluoščiai.

Tekstas ir nuotraukos iš renginio Jolantos Kareniauskienės: ...skaityti toliau "Rokiškio tautodailininkai ataskaitinėje Panevėžio bendrijos parodoje"