Pereiti prie turinio

Ataskaitinės parodos uždarymas

Svarbiausias tikslas, kuriam gali tarnauti menas, yra padėti žmonėms geriau suprasti ir labiau mylėti gyvenimą. – R. Kentas.

Rokiškio krašto muziejuje kasmet vyksta jau tradicija tapusi ataskaitinė tautodailininkų darbų

paroda.   Laiko ratas apsisuko ir vėl visus sukvietė  į parodą, vykusią  2014 01 30 – 2014 02 27,  apžvelgti nuveiktų darbų, pasigėrėti jais. Kūrybingi žmonės eksponuoja savo darbus. Šiemet buvo eksponuoti 36 autorių kūrybiniai darbai. Buvo  žymiai gausesnė paroda negu pernai. Tai pasta­ruoju metu spar­čiai atgy­jan­čių, tra­di­ci­nių rank­dar­bių paroda: siu­vi­nė­jimo, mez­gimo, nėrimo, audimo, kera­mi­kos, tapy­bos, vil­nos vėlimo, medžio dro­žy­bos dir­bi­nių, pynimo, rišimo, nėrimo, tekstilės, margučių, juostų, staltiesių, paveikslų  ir kt. Tai matyti, kad metai tikrai buvo darbingi ir kūrybingi.

Sulaukėme svečių iš  kaimyninių rajonų-Panevėžio, Kupiškio, Biržų.

Giedrė Spundzevičienė- nepakeičiama renginių organizatorė ir vedančioji.

Renginį pradėjo  vaikų lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ folkloro ansamblis, vadovaujamas  Jūratės Budrienės ir Dalios Deksnienės. Labai gražiai, apsirengę tautiniais drabužėliais, mažyliai dainavo, šoko, deklamavo. Jiems žiūrovai negailėjo plojimų.

Mūsų pirmininkė Renata nuoširdžiai pasveikino parodos dalyvius ir negailėjo  šiltų žodžių, dėkojo už grožio kūrimą, kultūrinio paveldo puoselėjimą bei meilės tautodailei skiepijimą. Paminėjo labiausiai per metus nusipelniusius savo darbais kūrėjus – V.Zakarka restauravo Aleksandravėlėje P.Širvio skulptūrą, A.Spundzevičius įamžino M.Bičiūnienės atmintį paveiksluose ir kt.

Šventėje dalyvavo meras Vytautas Vilys, vicemeras Egidijus Vilimas. Jie dėkojo už kūrybą, lietuvybės puoselėjimą. Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyresnioji specialistė  Janina Komkienė sakė, kad kuriantys visada lieka jauni, dėkojo už meno, amatų išsaugojimą, Svečiai iš Panevėžio ( Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininkas Saulius Kronis) ypač dėkojo muziejininkams už gražiai  išeksponuotus kūrinius, sveikino visus narius, linkėjo sėkmės. Biržų ( Kęstutis Preidys-tautodailininkas tapytojas ir 5 nariai)  linkėjo kurti ir nesustoti, Kupiškio (Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Vytautas Jasinskas) kvietė tobulėti, nesenti , kurti ir kurti. Visi svečiai sveikino rokiškėnus, teikė dovanas, linkėjo sėkmės kūryboje, gyrė už gražius darbus, įdomią parodą. Reikia pažymėti, kad dovanos buvo įdomios-„šakotis“ tortas, albumas, kaktusas, rėmelis, dažų tūbelė, alaus butelis ir kt. Sėkmės kūryboje linkėjo ir krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. Ji džiaugėsi, kad bendraujama su kaimynais, negailėjo gerų žodžių, pastabų.

Renata supažindino su tautodailininkų gretas norinčiais papildyti naujais nariais-tai Irena Stasikėlienė, Birutė Kairienė, Valentina Baltušienė, Gintaras Varnas, Genovaitė Matiukienė. Renata, mūsų pirmininkė,  sakė: „Malonu, kad tautodailininkai daug ir įdomiai dirba. Smagu, kad vyresnio amžiaus žmonės nepalieka mūsų, o jaunimas nepasididžiuoja ir papildo sąjungos gretas. Su darbais tautodailininkai dalyvauja ir Ukmergės, Biržų parodose. Tiki­mės ir atei­tyje bend­rauti bei bend­ra­dar­biauti ne tik su Rokiš­kio tau­to­dai­li­nin­kais, bet ir kitų rajonų rank­dar­bių kūrė­jais, nes pasak Vydūno, nieko nėra gra­žes­nio už kuriantį žmogų. Sveikintinas dalykas.“

Komisija atrinko nemažai darbų į Panevėžį. Tai 35 autorių 103darbai,

Po renginio organizatoriai visus pakvietė į salę atsigerti arbatos ar kavos. Dalyvavusieji bendravo, dalinosi darbo patirtimi, aptarinėjo parodos rezultatus, sėmėsi vieni iš kitų patirties...

 

P.S. smulkiau ir išsamiau apie tautodailininkų eksponuojamus darbus skaitykite „Aplankykime 2014m.Rokiškio tautodailininkų parodą“. I.Stasikėlienė)

Straipsnio autorė Vana Leščiova

Nuotraukos Dariaus Baltakio

Bendra_uzdarymo_2014Renginio vedėja Giedrė Spundzevičienė

Bendraujame Elenos Matuzonienės margučiai Renginio svečiai Renginio svečiai Juozas Čepulis ir Rokiškio meras Vytautas Vilys Kęstučio Preidžiaus linkėjimai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *