Rimanto Zinkevičiaus albumo pristatymo šventėje

Mes, keli rokiškėnai – Renata Sarajevienė, Giedrė Spundzevičienė, Danutė Stočkuvienė, Danas Stočkus, Rasa Janušauskienė,  Gintaras Varnas, Vidmantas Zakarka ir šio rašinio autorė-dalyvavome Ukmergės tautodailininkų sąjungos pirmininko Rimanto Zinkevičiaus išleisto albumo pristatyme (2014 04 04). Autorius-Tautodailės parodų dalyvis, tautodailininkų sąjungos narys, Ukmergės tautodailininkų sąjungos pirmininkas, respublikinių  prakaitėlių laureatas, respublikinio turo „Aukso vainikas“ nominantas, Vengrijos miesto Kiskunmajsa garbės pilietis, respublikinės šv.Jurgio parodos konkurso I-osios  vietos laimėtojas, suteiktas „Lietuvos šviesuolio“ vardas (2009m.), Liongino  Šepkos premijos laureatas ir kt.

Renginys vyko Kultūros namuose. Salė pilnutėlė žmonių. Renginį pradėjo Kultūros centro folklorinis ansamblis „Aidija“. Toliau kalbėjo pats Rimantas apie albumo  gimimo kelią. Jis drožia jau 35 metus. Minčiai išleisti albumą pritarė Panevėžio tautodailininkų sąjungos pirmininkas Saulius Kronis, Kultūros ministerija, savivaldybė, draugai, vengrai. Drožinių fotografavimas užtruko apie pusantrų metų. Ypač daug medžiagos turėjo sukaupusi biblioteka, ir ji buvo panaudota.

Autorių sveikino savivaldybės administracijos atstovė ir sakė, kad labai svarbu ilgo kūrybinio darbo rezultatus matyti vienoje vietoje-tai garsina kraštą. Ji įteikė Padėką. (O drožėjas jai-dvi dideles dėžes albumų).

Lietuvos Tautodailininkų sąjungos pirmininkas Vytautas Rudzinskas sakė, kad realus menas turi tęstinumą. Jo darbai puikuojasi Vengrijoje. Rimantas mažai šneka, o daug dirba. Tai pagirtina. Apie autorių albume rašiusi Alė Pačiulpaitė pabrėžė  skulptūrų įvairovę, kryžių meniškumą, kūrybos šakotumą, originalumą. (Autorius atsidėkodamas įteikė jai Rūpintojėlį). Kultūros ministerijos atstovė Irena Seliukaitė sakė, kad Rimantui dievas davė ir dar drėbtelėjo. Knyga – gyvenimo visuma, palikimas ateinančioms kartoms. Dabar pats jėgų žydėjimas. Jis garsina savo kraštą ir visą Lietuvą. Talentingas vyras (Autorius Irenai įteikė Rūpintojėlį). Drožėjas Vytautas Ulevičius (paskatino Rimantą drožti)  pabrėžė, kad darbus reikia ir saugoti, klausyti, ką žmonės apie juos sako, kaip atsiliepia. Per darbą žmogus parodo save. Seimo kancleris Mileris įteikė knygą, gėlių. Fotografė Stasė Pulkaunykienė atrinko pačią geriausią nuotrauką albumo viršeliui (Jai autoriaus dovana  išdrožtas Angelas). Panevėžio krašto tautodailininkų bendrijos pirmininkas Sauliu Kronis gyrė darbus ir sumanymą išleisti albumą. Drožėją sveikino ir kaimyninių rajonų – Rokiškio, Anykščių – tautodailininkai. Taip pat Rimantą pagerbė ir giminaičiai. Dėdė, Ukmergės miesto Garbės pilietis, Zigmas Zinkevičius pabrėžė, kad Rimantas labai daug dirba, įtakos turi ir paveldimumas. Jau nuo mažens jam blizgėjo akys kalbant apie  meną. Dėdė linkėjo ir toliau kurti žmonių džiaugsmui. Albumo autorių sveikino Antano Smetonos gimnazijos bendruomenė, bibliotekininkės, priešgaisrinės apsaugos atstovas, pusseserės, teta, mama, broliai, pusbrolis ir kt.

Muzikavo Egidijus ir Kristina Daruliai.

Visi renginio dalyviai apžiūrėjo medžio drožinių parodą, kuri vos tilpo trijose salėse.

Renginiui pasibaigus visi dalyviai pakviesti prie vaišių stalo. Kalbų netrūko. Drožėjai  vieni su kitais dalinosi patirtimi, planais ateičiai, įspūdžiais.

Žmogus pagerbtas. Tai įkvepia naujiems darbams, kūrybinei minčiai. Gerų ir gražių žodžių niekada nebūna per daug.

Tekstas Vandos Leščiovos. Nuotraukos Renatos Sarajevienės

2014 04 04

Albumas IMG_5736 IMG_5733

 

IMG_5728 IMG_5729 IMG_5731

«
»