Pereiti prie turinio

FOTOGRAFIJŲ PARODOS – KONKURSO „ŠMAIKŠČIOS AKIMIRKOS IŠ TAUTODAILININKŲ GYVENIMO“ NUOSTATAI

  1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2. 1. Fotografijų paroda - konkursas „Šmaikščios akimirkos iš tautodailininkų gyvenimo“ nuostatai (toliau –nuostatai) nustato šio konkurso tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką, laimėtojų atrankos ir vertinimo kriterijus.

  3. 2. Parodos - konkurso organizatorius – Klubas „Dailieji amatai“ bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriumi.

  4. 3. Konkursas vyks nuo 2014 m. liepos 1d. iki 31d. Lapkričio 25 d.

  1. II. TIKSLAI

  • Skatinti visuomenės domėjimąsi rajono kuriančių žmonių veikla.

  • Surinkti ir suskaitmeninti infotmaciją apie Rokiškio tautodailininkus bei kitus rajono kuriančius žmones.

  • Fotografijų ir biografijų apie kuriančius rajono žmones rinkimas/skaitmeninimas.

  • Skatinti jaunimo kūrybinę iniciatyvą, laisvalaikio užimtumą lavinant jų pomėgius.

  • Skatint klubo narių bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Rokiškio skyriaus nariais.

III. Dalyviai

4. Konkurse gali dalyvauti visi norintys be išankstinės registracijos ir apribojimų.

5. Dalyviai garantuoja ir atsako už savo pristatyų/atsiūstų darbų (kūrinių) originalumą.

6. Dalyvių darbai bus vertinami išrenkant meniškiausius, kūrybiškiausius, originaliausius temą atitinkančius kūrinius dviejose 5-14 ir 15–100 metų amžiaus grupėse.

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Kiekvienas autorius parodos organizatoriams fotografijų skaitmenines versijas JPEG arba TIF formatu (300 dpi nuo 2 iki 5 MB ) gali siųsti elektroniniu paštu adresu [email protected]iki 2014 m. spalio 10d.

8. Kiekvienas autorius gali pateikti iki 4 fotografijų. Būtina nurodyti nuotraukos pavadinimą, fotografavimo metus, autoriaus vardą ir pavardę, telefoną, elektroninio pašto adresą. Prie kiekvienos fotografijos nurodyti kategoriją, kurioje ji dalyvaus (pvz. Kūrėjas/meistras, meistrų

darbai, šmaikščios akimirkos iš kūrėjų gyvenimo).

Taip pat nurodyti nupaveiksluoto asmens vardą ir pavardę ir darbų pavadinimus jei jie yra. Atsiusta trumpa kūrybinė meistro biografija taip pat bus vertinama.
9. Autorius pateikdamas nuotraukas parodai-konkursui, patvirtina, kad yra šių nuotraukų autorius ir, kad yra gavęs jose užfiksuotų asmenų sutikimą šias nuotraukas naudoti parodoje-konkurse ir viešinti. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
10. Autorius, pateikdamas nuotraukas parodai-konkursui, patvirtina, kad nuotraukų turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos respublikos įstatymų.
11. Pateikdamas nuotraukas parodai-konkursui autorius automatiškai tampa parodos-konkurso dalyviu bei sutinka su šios parodos-konkurso nuostatais ir sąlygomis.
12. Visos parodai-konkursui pateiktos nuotraukos bus vertinamos komisijos ir atrinktos geriausios bus eksponuojamos Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje nuo 2014 m. lapkričio 7d. iki 2014 m. lapkričio 25 d.  (Data ir laikas bus tikslinama, informacija skelbiama http://www.rokiskiotautodaile.lt/

13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę, neatlygintinai naudoti fotografijas informacinei sklaidai spaudoje, naudoti leidybai bei internetinėje erdvėje. Atsiųsdamas fotografijas parodai - konkursui autorius parodo sutikimą su šiomis sąlygomis.
14. Organizatoriai pareiškia, kad parodos-konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.

15. Parodos - konkurso uždarymo šventė ir nugalėtojų paskelbimas planuojamas 2014 m. lapkričio mėn. 25d. 16 val. (Data ir laikas bus tikslinama, informacija skelbiama http://www.rokiskiotautodaile.lt/ )

16. Klubas „Dailieji amatai“ pasilieka teisę keisti parodos-konkurso taisykles.
Parodai-konkursui teikiamų fotografijų temos:
Meistrai

Meistrų darbai

Šmaikščios akimirkos iš kūrėjų gyvenimo

V. PATEIKTŲ FOTOGRAFIJŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

17. Konkursui pateiktus darbus vertina klubo „Dailieji amatai“ valdybos sudaryta vertinimo komisija.

Fotografijų:

Dailininkas, fotografas Rimvydas Pupelis

Fotografė Ingrida Galvelytė
Tautodailininkė Marina Kubilienė
Biografijų: Irena Stasikėlienė ir Vanda Leščiova

18.Vertinant kūrybinį darbą bus atsižvelgiama į temos atskleidimą ir pateikto darbo meniškumą, kūrybiškumą, originalumą.

19. Vertinimo komisija išrinks geriausius darbus iš pateiktų, kurie bus eksponuojami Klubas „Dailieji amatai“ parodoje-konkurse „Šmaikščios akimirkos iš tautodailininkų gyvenimo“.

Kiekvienoje iš kategorijų komisija atrinks po 10 geriausių darbų apie rajono tautodailininkus šiose kategorijose: meistrai; meistrų darbai; šmaikščios akimirkos iš meistrų gyvenimo. Ir 10 darbų, kuriuose nufotografuoti kiti kuriantys rajono gyventojai.

20. Atrinktos fotografijos (30-40vnt.) bus eksponuojamos Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriujenuo 2014 m. lapkričio 07 d. iki 2014 m. lapkričio 25 d.
21. Papildoma nominacija – „Žiūrovų simpatija“ nugalėtoją renka parodos-konkurso lankytojai, balsuodami už jiems labiausiai patikusį darbą. Balsavimas vyksta vietoje įmetant lapelį su užrašytu kūrinio pavadinimų į balsų dėžutę.

22. Vertinama fotodarbų idėja, turinys, meninis sprendimas bei kokybė, eksperimentinių fotografijų – dar ir kompiuterinių technologijų pritaikymas.

23. Atsiustos meistrų kūrybinės biografijos bus vertinamos pagal literarūrinį pateikimą ir informacijos tikslumą.

24. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti padėkos raštais.

25. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konkurso – parodos uždarymo šventės metu, kuri vyks2014 m. lapkričio 25 d. 16 val.

26. Nugalėtojų vardai, pavardės ir jų kūrybiniai darbai bus paskelbti LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus svetainėje http://www.rokiskiotautodaile.lt/ .

27. Jaunųjų fotografų (iki 16 m. amžiaus) darbai bus vertinami atskirai taip pat išrenkant po vieną geriausią darbą kiekvienoje iš kategorijų ir įteikiant diplomą bei prizą.
Fotografijos priimamos nuo 2014 m. Liepos 1d. iki 2014 m. spalio 10 d.
Parodos uždarymas ir konkurso nugalėtojų paskelbimas 2014 m. lapkričio 25 d. 16 val.

28. Savus prizus įsteigti ir skirti apdovanojimus gali ir kitos kultūros įstaigos, organizacijos, bei privatūs asmenys. Meistrus šiems apdovanojimams pagal susitarimą siūlo komisija arba patys prizų steigėjai.


VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus į konkursą darbus publikuoti, naudoti smulkiajai leidybai, sklaidai.

30. Darbų atsiuntimas į parodą laikomas autorių sutikimų su šiomis sąlygomis.

31. Informaciją apie konkursą teikia klubo „Dailieji amatai“ pirmininkė Renata Sarajevienė. El. paštas [email protected]

32. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatoriai bei vertinimo komisija nepriima.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *