Respublikinė konkursinė peizažo paroda

Antano Žmuidzinavičiaus vardo

respublikinės konkursinės peizažo parodos

nuostatai

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Konkursinė paroda vyks Molėtų krašto muziejuje (Inturkės g. 4, Molėtai) 2020-10-03 2020-10-31.
 3. Antano Žmuidzinavičiaus vardo respublikinės konkursinės peizažo parodos steigėja – Lietuvos tautodailininkų sąjunga.
 4. Nominacijos ir premijos tikslas – skatinti Lietuvos tapytojus tautodailininkus palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias realistinio peizažo tradicijas, pagerbti talentingiausius tapytojus.
 5. Antano Žmuidzinavičiaus vardo respublikinė konkursinė peizažo paroda rengiama ir premija skiriama kas treji metai.
 6. Premijos dydis – 300 eurų.
 7. Antano Žmuidzinavičiaus vardo respublikinės konkursinės peizažo parodos premiją skiria vertinimo komisija.

 

 1. PRETENDENTŲ NOMINACIJAI IR  PREMIJAI  GAUTI  ATRANKOS  KRITERIJAI
 2. Pretendentams nominacijai ir premijai gauti taikomi vertinimo kriterijai:

ilgametė ir reikšminga kūrybinė veikla;

surengtos autorinės parodos;

dalyvavimas respublikinėse ir tarptautinėse parodose;

dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose pleneruose.

 

 

III. NOMINACIJOS  IR  PREMIJOS  SKYRIMO  TVARKA

 

 1. Nominacijai ir premijai gauti vertinami tapytojai pateikę savo per pastaruosius penkerius metus sukurtus kūrinius – realistinės tapybos peizažus.
 2. Pretendentus Antano Žmuidzinavičiaus premijai gali siūlyti Lietuvos tautodailininkų sąjungos skyriai ir bendrijos.
 3. Vertinimo komisijai pateikiama:
 4. parodai-konkursui priimami tik tinkamai įforminti visomis tapybos technikomis atlikti 2 kūriniai – peizažai, sukurti per pastaruosius penkerius metus; paveikslo kitoje pusėje būtinai nurodyti: kūrinio pavadinimą, sukūrimo metus, atlikimo techniką, matmenis; adresą, telefoną, el. paštą.
 5. Apie konkurso tvarką, laiką ir parodos rengimo vietą skelbiama Lietuvos tautodailininkų sąjungos tinklapyje www.lietuvostautodaile.lt.
 6. Kūriniai parodai turi būti pristatyti į Lietuvos tautodailininkų sąjungos būstinę (Stiklių g. 16, Vilnius) iki 2020 m. rugsėjo 15 d.; tel. (8-5)2120564, el. paštas: [email protected]
 7. Antano Žmuidzinavičiaus vardo respublikinės konkursinės peizažo parodos premiją skiria Lietuvos tautodailininkų sąjungos valdybos sprendimu sudaroma vertinimo komisija.
 8. Komisijos darbas organizuojamas pagal komisijos patvirtintą darbo reglamentą.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tas pats autorius Antano Žmuidzinavičiaus vardo respublikinės konkursinės peizažo parodos premijos laureatu gali būti tik kartą.
 2. Šie nuostatai gali būti keičiami ar naikinami Lietuvos tautodailininkų sąjungos valdybos sprendimu.

 

«
»