Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai

2013 m. balandžio 15 d. rajono kultūros darbuotojai antrą kartą oficialiai minėjo Kultūros dieną. Ta proga visi Rokiškio rajono kultūros darbuotojai buvo kviečiami į Rokiškio krašto muziejaus menę. Krašto garbės piliečio Petro Henriko Garškos sukurtais ženklais „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai“  buvo apdovanoti du labiausiai šioje srityje  šiemet  nusipelnę mūsų rajono žmonės. Tai ilgametė Kultūros centro chorvedė Alvyra Krasauskienė ir mūsų skyriaus tautodailininkė Genė Šimėnienė. Po apdovanojimų kultūros darbuotojus sveikino ir jiems koncertavo aktorė Larisa Kalpokaitė.

sv2svGS uz nuopelnus 2013sveikiname

Tautodailininkė Genė Kiaulėnaitė – Šimėnienė gimė 1945m. Sausio 3d. Šiurpikių k., Skapiškio valsčiuje. Audimo mokėsi nuo mažens, nes motina buvo garsi kaimo audėja. Beje, pastaroji taip pat šio amato mokėsi iš savo motinos.

 Audimo amato rimtai ėmėsi nuo 1980 metų dirbdama dailės kombinatuose.1990 metais tapo Tautodailės sąjungos nare ir savo amatu iki šių dienų garsėja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jos audiniais grožėjosi Latvijos, Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, JAV meno mėgėjai. Šiose šalyse dalyvavo jungtinėse meistrų parodose ir surengė savo personalines.Tautodailininkė aktyvi savo krašto parodų dalyvė, todėl jai 2010 metais buvo suteiktas „Metų tautodailininkės“ vardas. Aktyvi, gebanti vadovauti, šiltai bendraujanti kūrėja daug metų vadovavo Rokiškio rajono tautodailininkams.

Dabar jau sertifikuoti G. Šimėnienės tautinio paveldo gaminiai. Gautas sertifikatas liudija, kad kūrėjos darbai yra meniški, kad naudojasi visa savo kūrybine patirtimi, meistriškumu, siekia save atskleisti kaip kūrybingą asmenybę.

Audėjos kraitis – tai viena iš seniausių ir gražiausių meno rūšių. Jos rankų darbo audiniai žavi senųjų audimų tradicijomis ir raštais. Paveldėtas sugebėjimas perteikti senuosius raštų ornamentus šiandien vertinamas kaip krašto paveldas. Kruopštumą, atsidavimą darbui,  krašto kultūros puoselėjimą atspindi audėjos audimai: staltiesės,rankšluosčiai, lovatiesės, kilimėliai sukurti iš medvilnės, lino.

Džiugu, kad senosios tradicijos perduodamos jaunesnei kartai. Tautodailininkė dalyvauja renginiuose, kuriuose demonstruoja šį amatą, pataria, pamoko besidominčius audimo. Vyro padarytomis staklėmis, parodo kaip išausti lino matmenis ir keturnytį audinį. Šalia naujų technologijų  norisi, kad rankų darbai neprarastų reikšmės ir malonu, kad šios autorės kūryba netapo komercine, ji išliko  ištikima krašto tradicijoms, papročiams.

Nuoširdžiai sveikiname Genutę.

Nuotraukų autorius Giedrius Kujelis

 

 

 

«
»