Pereiti prie turinio

 

 2013 sausio 24 d  Dusetų K. Būgos bibliotekoje Gitos Kolosvienės

karpinių parodos atidarymas.

Adresas: K. Būgos g. 1, Dusetos, 32304 Zarasų r.

Nario mokestis sumokėtas. Jūsų patogumui narių knygelės paliktos buvusioje E. Tičkaus dabar Vaižganto, mokyklos bibliotekoje pas Vidą Erslovienę. 

Numatoma ateinantiems metams:

2013 vasario 1 - 28 d. Rajono ataskaitinė tautodailininkų paroda (Rokiškyje). Parodos uždarymas vasario 28 d. 15 val. Darbus pristatyti į centrinius dvaro rūmus iki sausio 28d. Uždarymas 28 d. 15 val.

2013 m. kovo 5 - 28 d. Paroda - konkursas ,,Velykų laukimas“. Uždarymas kovo 28 d. 15 val. darbus pristatyti į centrinius dvaro rūmus iki kovo 1 d.

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO

VELYKŲ LAUKIMAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taikomosios tautodailės dirbinių parodos- konkurso „Velykų laukimas“ nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio konkurso tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką, laimėtojų atrankos ir vertinimo kriterijus.

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyrius.

3. Konkursas vyks nuo 2013 m. kovo 5 iki kovo 28 d.

II.KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Parodos - konkurso tikslas – skatinti Kupiškio, Biržų, Ukmergės ir Rokiškio krašto tautodailininkų ir jų šeimos narių bendravimą, bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą tautodailės veikloje, užtikrinti tautodailės tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, atskleisti ir pagerbti talentingiausius šio konkurso dalyvius.

5. Konkurse gali dalyvauti Kupiškio, Biržų, Ukmergės ir Rokiškio krašto tautodailininkai ir jų šeimos nariai.

6. Konkursui pateikiami taikomosios dailės dirbiniai:

margučiai,

medžio dirbiniai,
tekstilės dirbiniai,
įvairūs rankdarbiai,
pinti dirbiniai,
molio dirbiniai.

7. Vaizduojamosios tautodailės darbai į parodą nepriimami;

8. Dalyviai gali pateikti po 1-5 kūrybinius darbus kiekvienoje grupėje:

A) Margučiai (su eksponavimui skirtu indu);

B) Margučių indeliai ;

C) Namų ir stalo velykinės dekoracijos.

9. Ant kiekvieno darbo turi būti kortelė, kurioje nurodytas darbo autoriaus vardas ir pavardė, grupė, kurioje dalyvauja ( A, B, C) ir amžiaus grupė (I, II, III).Miestą iš kurio esate. Kortelės pavyzdys pateikiamas 1 priede.
10. Tautodailininkai ir jų šeimos nariai, norintys dalyvauti parodoje, kviečiami registruotis iki vasario 25 d. el. paštu: [email protected]
11. Darbus ir kūrybinių darbų lydraštį ( 2 priedas) pristatyti iki kovo 1 dienos į Rokiškio krašto muziejų ( Adresas: Tyzenhauzų al. 5, LT-42115, Rokiškis).

. III. KONKURSUI PATEIKTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

12.  Konkursui pateiktus darbus vertina Rokiškio tautodailininkų pirmininkės Renatos Sarajevienės sudaryta vertinimo komisija.

13. Vertinant kūrybinį darbą bus atsižvelgiama į temos atskleidimą ir pateikto darbo meniškumą, originalumą, estetiškumą.

14. Vertinimo komisija išrinks I-III vietas kiekvienoje grupėje:

 • I grupė – vaikai iki 14 metų

 • II grupė - tautodailininkai

 • III grupė – tautodailininkų šeimos nariai nuo 15 metų ir vyresni.

15. Specialiu prizu bus apdovanotas konkurso dalyvis, kurio darbą geriausiai įvertins Rokiškio krašto muziejaus lankytojai.

16. Pavėluotai pristatyti darbai nebus vertinami.

IV. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

17. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konkurso – parodos uždarymo šventės metu, kuri vyks kovo 28 dieną 15 val.

18. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Visiems dalyviams įteiksime pažymas apie dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje-konkurse.

19. Nugalėtojų vardai, pavardės ir jų kūrybiniai darbai bus paskelbti LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus svetainėje http://www.rokiskiotautodaile.lt/.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Darbai autoriams bus grąžinami tik pasibaigus parodai, t.y nuo kovo 28 d.

21. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus į konkursą darbus publikuoti, naudoti smulkiajai leidybai.

22. Informaciją apie konkursą teikia LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus pirmininkė Renata Sarajevienė (tel. 8 698 34888) el. paštas [email protected].

23. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatoriai bei vertinimo komisija nepriima, nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________

 Nuostatų priedas Nr. 1

Vardenis Pavardenis
A (Žiūrėti 8 nuostatų punktą)
I (Žiūrėti 14 nuostatų punktą)

Nuostatų priedas Nr. 2

Kūrybinių darbų lydraštis*

Vardas, pavardė

Tautodailės skyrius Kūrybinio darbo grupė ir pavadinimas (jei yra) Amžiaus grupė

Kontakatai

el. pašto adresas

telefonas

Biržų, Kupiškio, Ukmergės, Rokiškio A , B , C(Žiūrėti 8 nuostatų punktą) I, II, III(Žiūrėti 14 nuostatų punktą)

* Jei darbai pristatomi organizuotai- gali būti pildoma viena lentelė.

2013 pristatyti darbus LTS Panevėžio bendrijos zoninei parodai Panevėžyje. Dailės galerijoje

2013 Šios parodos pristatymas spaudai

2013 ?d Parodos aptarimas.

Drožybos pleneras ,,Su meistru kurti smagiau“ Dusetose pas Eriką Čypą

Jubiliatų paroda. Jubiliatai: M. Kubilienė, P. Siniauskas, D. Stočkuvienė, L. Urbonienė

Geriausio metų tautodailininko rinkimai

 Rokiškio krašto muziejuje gruodžio 12 d. 17 val. atidaroma Rokiškio dailininkų („Rodos“ klubo narių) Arūno Augučio, Sigito Daščioro, Ligito Keraičio kūrybos darbų paroda. Paroda skirta dailininkų jubiliejams: Arūno Augučio 55-mečiui, Sigito Daščioro 40-mečiui, Ligito Keraičio 45-mečiui.

 Muziejininkų vardu

Direktorė Nijolė Šniokienė

 

 

Rokiškio r. savivaldybė ir Rokiškio krašto muziejus, siekdami įamžinti garsiausio XX a. dievdirbio Liongino Šepkos atminimą, skatinti medžio drožybos tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą, nuo 1994 m. organizuoja respublikines medžio drožėjų darbų konkursines parodas Lionginui Šepkai atminti. Įvairios organizacijos, verslininkai ir privatūs asmenys yra įsteigę prizus. Laukiame aktyvaus dalyvavimo.

Dalyvavimo parodoje sąlygos:

 • Konkursinėje parodoje dalyvauja Lietuvos medžio drožėjai nepriklausomai nuo to, ar jie yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariai, ar ne.
 • Iki 2012 m. rugsėjo 5 d. drožėjas į muziejų turi atgabenti ne mažiau 5 ir ne daugiau 10 savo kūrinių, sukurtų per pastaruosius 2 metus.
 • Taikomosios dailės drožiniai į parodą nepriimami.
 • Parodos dalyvis su drožiniais pateikia savo biografiją ir nuotrauką.
 • Nuo 2008 m. suteikiama teisė dalyvauti ir ankstesnių metų Liongino Šepkos premijos laureatams, jeigu nuo laureato vardo paskelbimo praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Numatoma, kad konkursinė paroda pradės veikti 2012 m. rugsėjo 10 d., o uždarymas ir laureato paskelbimas numatytas spalio 27 d. Prašytume iš anksto registruotis tel. 8- 458 52835 arba el. paštu: [email protected]

Muziejininkai

 

Kvietimas dalyvauti poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirtoje respublikinėje parodoje-konkurse.
Penktąją respublikinę tautodailės parodą-konkursą „Tu, jo numylėta Tėvynė!“, skirtą jubiliejinei  Maironio gimimo sukakčiai paminėti organizuoja Raseinių rajono savivaldybė ir Raseinių krašto istorijos muziejus, saugodami ir puoselėdami Lietuvos dainiaus atminimą, brandindami kultūros ir meninės raiškos tradicijas.
Darbus reikia pristatyti į Raseinių krašto istorijos muziejų iki rugpjūčio 14 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
Parodai-konkursui pateiktus darbus vertins, premijos ir prizų laimėtojus išaiškins vertinimo komisija, kurioje dirbs profesionalūs dailėtyrininkai, kultūros ir meno specialistai.
Parodos-konkurso rezultatai bus skelbiami Raseinių muziejaus tinklalapyje adresu: http://www.raseiniumuziejus.lt/

RESPUBLIKINĖS TAUTODAILĖS PARODOS – KONKURSO TU, JO NUMYLĖTA TĖVYNĖ!, SKIRTOS POETO MAIRONIO 150 – OSIOMS GIMIMO METINĖMS,

NUOSTATAI

Raseinių rajono savivaldybė ir Raseinių krašto istorijos muziejus, saugodami ir puoselėdami Lietuvos dainiaus poeto Jono Mačiulio- Maironio atminimą, brandindami kultūros ir meninės raiškos tradicijas, skelbia penktąją respublikinę tautodailės parodą – konkursą Tu, jo numylėta Tėvynė!, skirtą poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms.

TIKSLAI

 1. Tęsiant ilgametę tradiciją meninėmis priemonėmis įprasminti poeto Maironio atminimą, surengti Lietuvos tautodailės kūrybos parodą – konkursą Tu, jo numylėta Tėvynė!.
 2. Skatinti tautodailininkus, kaip tautos istorinės praeities, kultūros, tradicijų puoselėtojus, aktyviai kūrybinei veiklai.
 3. Vaizduojamosios dailės kalba meno kūriniuose, atspindinčiuose poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtąsias vietas, gyvenimą, kūrybą ir asmenybę, atskleisti tautodailininkų kūrybines galias.
 4. Papildyti nuo 1997 metų Raseinių krašto istorijos muziejuje kaupiamą tautodailės kolekciją, kuri šiais metais, minint poeto 150 – ąsias gimimo metines, bus eksponuojama Pasandravyje.

KONKURSO DALYVIAI IR DALYVAVIMO TVARKA

 1. Tautodailės parodoje – konkurse kviečiami dalyvauti visų Lietuvos miestų ir rajonų menininkai, liaudies meno meistrai, kuriantys vaizduojamosios dailės (tapybos, grafikos ir karpinių) šakose. Darbai turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2007 m.
 2. Parodai – konkursui autoriai teikia 3 (tris) tautodailės srities darbus, atspindinčius parodos – konkurso temą, tvarkingus, išbaigtus, visiškai paruoštus eksponuoti.
 3. Kartu su darbais pristatoma autoriaus fotografija (ne mažesnė 9x13) ir dalyvio anketa (pridedama).
 4. Darbus reikia pristatyti į Raseinių krašto istorijos muziejų iki rugpjūčio 14 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Vėliau pristatyti darbai nedalyvaus konkurse ir nebus eksponuojami.
 5. Bent vieną konkurse dalyvavusį darbą eksponuotu formatu autoriai savo nuožiūra atrenka ir padovanoja (pagal galimybes) Raseinių krašto istorijos muziejaus formuojamai Lietuvos tautodailės kolekcijai.
 6. Muziejaus adresas: Muziejaus g. 3, 60123, Raseiniai.
 7. Kontaktiniai asmenys: direktorė Birutė Kulpinskaitė tel. (8 428) 51 892, mob. 8 612 21400, parodos – konkurso kuratorės Loreta Kordušienė ir Vaida Lastakauskaitė,

kontaktiniai tel. (8 428) 51 191, mob. 8 663 51100, el. paštas [email protected]

 1. Informacija apie parodą – konkursą taip pat skelbiama muziejaus tinklalapyje http://www.raseiniumuziejus.lt/

KONKURSO LAIKAS IR VIETA

 1. Respublikinė paroda – konkursas, skirtas poeto Maironio 150 – osioms gimimo metinėms, rengiamas rugsėjo mėnesį Raseinių krašto istorijos muziejuje.
 2. Parodos – konkurso aptarimas ir baigiamasis renginys vyks Raseinių krašto istorijos muziejuje 2012 m. rugsėjo 29 d. 14.00 val. Renginyje bus parodos – konkurso dalyvių - autorių pristatymas, apdovanojimas ir dėkojimas, poeto Maironio tėviškės lankymas.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Parodos – konkurso darbus įvertinti, premijos ir prizų laimėtojus išaiškinti sudaroma vertinimo komisija. Komisijoje dirbs profesionalūs dailėtyrininkai, kultūros ir meno specialistai.
 2. Vertinimo komisija išaiškina parodos – konkurso autorių, labiausiai savo kūryboje atspindėjusį konkurso temą. Jis apdovanojamas konkurso premija.
 3. Komisija išaiškina kitus darbus ir autorius, kurie bus apdovanoti specialiais prizais už tautodailės tradicijų tęstinumą, meniškumą, kokybišką techninį atlikimą, parodos – konkurso temos originalų atskleidimą.
 4. Parodos – konkurso rezultatai bus skelbiami muziejaus tinklalapyje

http://www.raseiniumuziejus.lt/

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Dalyvavimas respublikinėje parodoje – konkurse Tu, jo numylėta Tėvynė! reiškia dalyvio

Sutikimą su visomis šiuose nuostatuose išdėstytomis sąlygomis.

____________________________________

RESPUBLIKINĖS TAUTODAILĖS PARODOS – KONKURSO TU, JO NUMYLĖTA TĖVYNĖ!, SKIRTOS POETO MAIRONIO 150 – OSIOMS GIMIMO METINĖMS,

DALYVIO ANKETA 

INFORMACIJA APIE PARODOS – KONKURSO DALYVĮ 

MIESTO (RAJONO) TAUTODAILĖS ORGANIZACIJA

Pavadinimas, adresas, telefonas ..................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

AUTORIUS

Vardas, pavardė, gimimo data ..................................................................................................

Adresas ...................................................................................................................................

Telefono numeris .......................................... El. paštas .........................................................

Papildoma informacija .............................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

KŪRINIAI

Pavadinimas, technika, sukūrimo metai .......................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Trumpas kūrybinių darbų aprašymas (iki 100 žodžių)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

SUTIKIMO DALYVAUTI BEI LAIKYTIS PARODOS – KONKURSO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS

Parodos – konkurso nuostatus skaičiau, su sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

Autoriaus vardas, pavardė, parašas .............................................................................................

Data ..........................................

 


Skelbiame 2012 metų Respublikinio primityviosios tapybos konkurso, Monikos Bičiūnienės premojai laimėti nuostatus ir kviečiame tapytojus dalyvauti šiame konkurse

RESPUBLIKINIO PRIMITYVIOSIOS TAPYBOS KONKURSO, MONIKOS BIČIŪNIENĖS PREMIJAI LAIMĖTI,

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkursas skirtas dabartinės liaudies tapybos krypčiai – primityvizmui. Lietuvių primityvioji tapyba XX a. II pusėje sulaukė pasaulinio pripažinimo. Viena ryškiausių šios krypties pradininkių Lietuvoje- Monika Bičiūnienė, todėl jos vardo konkursas ne tik įamžins jos atminimą, bet populiarins šią labai svarbią dabartinės vaizduojamosios liaudies kūrybos sritį.

2. Konkursas padės išryškinti pokyčius primityviojoje tapyboje bei naujas tendencijas.

II. TIKSLAS

3. Įamžinti žymiosios liaudies tapytojos Monikos Bičiūnienės atminimą, paskatinti primityviosios liaudies tapybos raidą, atskleisti naujus kūrėjus.

II. DALYVIAI

4. Parodoje gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, neįgiję aukštojo dailės išsilavinimo.

IV. RENGĖJAI IR RĖMĖJAI

5. Konkursą rengia Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija.

6. Konkursą remia Lietuvos kultūros rėmimo fondas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dailininkas Rimas Zigmas Bičiūnas, įmonės, įstaigos, organizacijos ir privatūs asmenys, įsteigę specialiuosius prizus.

Konkursą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

V. KONKURSO RENGIMO TVARKA

7. Konkursui kiekvienas dalyvis pateikia po tris primityviosios tapybos darbus, sukurtus per pastaruosius 5 metus, autobiografiją ir darbų sąrašą..

8. Darbai turi būti įrėminti, tvarkingi, ant kiekvieno pritvirtintas kūrinio pasas (pirmas priedas).

9. Darbai pristatomiVilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijai (Vytenio g.13, Vilnius) iki 2012 m. birželio 1 dienos.

10. Pristatyti darbai eksponuojami Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1, Vilnius).

Paroda veikia nuo 2012 rugsėjo 20 d. iki spalio 20 d.

11. Laureatai paskelbiami 2012 m. spalio 20 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

12. Konkursui pristatyti darbai vertinami pagal įprastinius meniškumo kriterijus ir atitikimą konkurso sąlygoms.

VII. VERTINIMAS

13. Konkursui pristatytus darbus vertina Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijos sudaryta 10 narių menotyrininkų ir dailininkų komisija.

14.Visiems konkurso dalyviams įteikiami Dalyvio diplomai, trims geriausių darbų autoriams skiriamos premijos ir Laureatų diplomai:

15. Premijų dydžiai: (organizatoriai įsipareigoja ieškoti rėmėjų ir padidinti premijų sumą)

I premija – 500 lt

II premija – 400 lt

III premija – 300 lt

16. Savus prizus įsteigti ir skirti apdovanojimus gali ir kitos kultūros įstaigos, organizacijos bei privatūs asmenys. Meistrus šiems apdovanojimams pagal susitarimą siūlo komisija arba patys prizų steigėjai.

17. Premijų laureatai po vieną darbą dovanoja Lietuvos nacionaliniam muziejui.

 

I priedas

 

KŪRINIO PASASKūrinio pavadinimas................................................................................................

Sukūrimo metai..........................................................................................................

Medžiaga, atlikimo technika......................................................................................

Autorius (vardas, pavardė)........................................................................................

Gimimo metai.............................................................................................................

Parodose dalyvauja nuo...............................................................................................

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo...................................m.

Ar turi meno kūrėjo statusą...........................................................................................

Išsimokslinimas: savamokslis, pradinis, vidurinis, specialusis (kokią mokyklą baigė),

aukštasis (ką baigė ir kokią specialybę įgijo)................................................................

.......................................................................................................................................

Profesija, darbovietė.......................................................................................................

........................................................................................................................................

Adresas...........................................................................................................................

Telefonai.........................................................................................................................

 

 

 

Baigėsi ataskaitinė rajono tautodailės paroda. Šiemet ji buvo tikrai gausi ir brandi. Be žinomų rajono tautodailininkų dalyvavo ir gausus būrys laisvų kūrėjų. Parodoje išvydome visų tautodailės žanrų kūrinių, tik pasigedome kalvystės.

Parodai austus rankšluosčius, lovatieses, staltieses, servetėles pateikė audėjos, viena kitai nenusileidžiančios meistriškumu, Z. Butėnienė ir G. Šimėnienė. Už austas juostas, kaklajuostes buvo giriamas V. Pukėnas. Labai džiugu, kad parodai V. Tumėnaitė pateikė pintines juostas, o A. Gegele-vičienė  eksponavo ne tik pintines, bet ir vytines juostas, taip pat nertas staltieses, šalius. Labai meniški ir išjausti V. Zakarkos drožti arkangelai. Parodos lankytojai žavėjosi I. Kovalevskio įvairia savo formomis ir dekoru keramika. P. Siniauskas tęsia senąsias pynimo tradicijas. Jo pintos vazos ir bamblės puikiai dera šiuolaikiniame namų interjere. Tapybos žanrui atstovavo A. Spundzevičius, R. Čypaitė  ir B. Dudėnienė. Kiekvienas iš tapytojų saviti savo tapymo maniera ir braižu. Kaip visada Aleksandro peizažai tapybiškai spalvingi ir šilti, Rasa šiemet eksponavo tapytas gėles ir stilizuotus gyvybės medžius, Birutė pateikė marinistinį peizažą, taip pat rišimo technika kurtus drabužius ir visus sužavėjusį vitražą. Labai meniški ir liaudiški G. Kolosovienės karpytų prieverpsčių motyvai. Lankytojų moterų akis traukė M. Kubilienės aplikuotos skraistės. N. Adamonienė eksponavo iš lino sukurtas lietuvaites ir kruopščiai iš vilnos veltus šalius. Iš vilnos kurtas rankines, sages demonstravo J. Varnienė, o jos ir mano pačios eksponuotos riešinės tikriausiai prisidės prie didėjančio riešinių populiarumo.

Norisi paminėti ir pasidžiaugti prie mūsų parodos prisijungusiais laisvais kūrėjais, kurie parodai pateikė tikrai stiprius darbus. Žavėjomės mūsų kraštietės, šiuo metu gyvenančios Palangoje, I. Gačionienės skiautiniais, drožėjų G.Varno ir R. Kaminsko darbais, L.Urbonienės tapytais gyvybės medžiais ir šilko tapyba, R.Vilko karpiniais ir paveikslais iš šiaudelių, daug ir įvairia technika atliktų darbų pateikė J. Aleksiejienė, nustebino tapytojas Giedrius Mikalkevičius, nepakartojami R. Saulytės-Jančienės paveikslai iš šiaudelių ir rišti sodai. Visų net nepaminėsi, bet tikrai džiaugiamės ir viliamės, kad kitose parodose vėl sulauksime jų darbų. Malonu, kad keturi kūrėjai panoro papildyti tautodailininkų gretas.

Praėję metai mums buvo ne tik turtingi rengtomis parodomis ir kūrybine veikla, bet ir paženklinti skaudžia netektimi. Anapilin iškeliavo tautodailininkė mezgėja Palmyra Ivanauskienė. Mums labai truks jos optimizmo ir geranoriškumo.

Parodos uždaryme dalyvavęs Panevėžio bendrijos pirmininkas Vidas Mažukna apibendrino parodą ir atrinko darbus, kurie bus eksponuojami Panevėžio galerijoje vyksiančioje parodoje.

Visų tautodailininkų vardu dėkoju Rokiškio krašto muziejaus darbuotojoms už labai gražiai išeksponuotą parodą ir nuoširdų bendravimą. Taip pat esame dėkingi D. Bulovienės vadovaujamiems Rokiškio kolegijos muzikantams, suteikusiems renginiui gyvybės ir jaukumo.

Dėkoju visiems tautodailininkams už geranoriškumą ir nuoširdų darbą praėjusiais metais.

Pagarbiai, Jolanta Kareniauskienė.

Rokiškio tautodailininkai , vykdydami pilietinio ir tautinio ugdymo projektą ,,Atverkime etninių turtų skrynią“, pakvietė rajono moksleivius dalyvauti parodoje-konkurse ,,Seni – nauji daiktai”. Konkursas vyko nuo 2009 m. spalio 21 d. iki gruodžio 4 d. Rokiškio krašto  muziejuje. Konkursą organizavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyrius, Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.

Konkurso tikslas buvo paskatinti mokinius pasidomėkite etnografinės kultūros paveldu savo aplinkoje, apsilankykite savo senelių sodybose, kaimuose. Juk ten galima surasti daugybę senovinių daiktų, ar jų fragmentų, turinčių savo istoriją, savo dvasią ir, atrodytų, jau atgyvenusių, niekam nebereikalingų. Jūsų kūrybinės išmonės, netikėtų sprendimų dėka šie daiktai  virto meno kūriniais, buvo prikeltais naujam gyvenimui ir šiuolaikiškai prabilo apie praeitį.

Konkursui buvo pristatyta 32 darbai. Daugiausiai darbų sulaukta iš darželio/mokyklos ,,Varpelis“ ir Obelių gimnazijos. Išrinkti geriausius darbus padėjo dailininkas, Rokiškio jaunimo centro dailės mokytojas Arūnas Augutis; Romuvos gimnazijos dailės mokytoja Skaistė Vaičienė ir muziejininkė Marytė Mieliauskienė.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių kategorijoje geriausiais darbais įvardinti lopšelio darželio  ,,Pumpurėlis“ kolektyvinis darbas ,,Šviestuvas“ , darželio / mokyklos ,, Varpelis“ kolektyvinis darbas ,, Krepšeliukė“ ir Juodupės lopšelio – darželio darbas ,, Pasakėlių lagaminas“.

Pradinių klasių kategorijoje geriausiais darbais pripažinti dviejų darželio-mokyklos ,,Varpelis“ mokinių darbai: Emilijos Valantinavičiūtės ,,Mano ir močiutės“ ir Emilijos Klemkaitės  ,,Laivas“. Taip pat Obelių darželio-mokyklos du darbai: Ievos Dubickaitės ,,Iš močiutės kraičio skrynios“ ir Akvilės Garunkštytės, Viltės Kundelytės, Akvilės Kareniauskaitės darbas,, Gėlių sapnas“.

5-8 klasių kategorijoje apdovanojimus gavo Obelių gimnazijos mokinė Miglė Guogytė ir Rokiškio jaunimo centro mokinė Simona Raišytė.

Vyriausiųjų grupėje apdovanojimai atiteko Romuvos gimnazijos mokinei Neringai Daščioraitei už darbą ,, Mano batai“ ir Obelių gimnazijos mokinių Miglės Kazlauskaitės ,,Gyvybės medis“ ir Vaivos Deksnytės ,,Variacijos audimo tema“ darbams.

Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir juos rengusiems mokytojams.

Jolanta Kareniauskienė

100_6198100_6212