Pereiti prie turinio

Vasario 6 d. 16 val. Ukmergės kraštotyros muziejuje (Kęstučio aikštė 5, Ukmergė) bus atidaroma Ukmergės tautodailininkių Reginos Žvirblienės (skiautiniai) ir Vladislavos Vančenkovos (keramika) kūrybos paroda. Kolegės maloniai kviečia atvykti ir Rokiškio skyriaus narius į parodos atidarymą.
Paroda veiks iki kovo 8 d.
plakatas-2-723x1024

Gyvenimas trumpas – menas amžinas. – Hipokratas.

Šiemet, 2014m. liepos 12d., į Vidmanto  Zakarkos sodybą, esančią Panemunėlyje, Renatos buvo sukviesti plenero dalyviai,  norintys pabandyti drožti iš medžio. Suvažiavo gausus būrys tautodailininkų iš įvairių rajono vietų. Stebint meistrui jie mokėsi taisyklingai laikyti peilį gremžiant šaukštus. Dirbo vienas į kitą pasižiūrėdami. Paskui džiaugėsi, kad tai padarė savo rankomis. O buvo abejojančių, ar įmanoma išdrožti šaukštą. Pirmiausia gavome po medžio gabalą, įrankių ir kibome į darbą. Iš pradžių sunkiau, bet po to pradėjo klausyti įrankiai. Įdomu. Visi dalyviai, padedant meistrui, išsidrožė po šaukštą.

IMG_6351

IMG_7245

 

IMG_6365

Vidmanto sodybos aplinka  džiugina širdį. Kaip sargybiniai stovi šimtamečiai medžiai. Aplinkui – pakankamai žemės daržui ir poilsiui. Be to, čia ir vieta ypatinga. Tiek daug drožinių, gėlių....

Kas greičiau išdrožė ar norėjo dar pasimokyti ir karpymo meno, tiems paslaptis atskleidė karpytoja Gita Kolosovienė. Karpyba-originali meno šaka, o karpinys-unikalus kūrybos darbas iš popieriaus, sukurtas žirklių pagalba. Lietuvoje karpiniai buvo  ypač paplitę kaime, kur įvairių kalendorinių ir šeimos švenčių metu juos naudodavo kambarių, langų, lempų, veidrodžių, šventųjų paveikslų puošybai. Kai kurios karpytojos jau buvo kažkiek susipažinusios su karpymu, o kitos pradėjo nuo paprasčiausių dalykų. Aišku, reikia žinoti, koks popierius labiausiai tinka karpyti, kaip laikyti žirklutes, kad jos gerai kirptų, kaip priklijuoti karpinį, kaip kirpti apvalius rutuliukus ir kt. Darbas visoms sekėsi.

IMG_7235

O kas dar norėjo išmokti pinti juostas, tai pynimo paslapčių mokė Alė Gegelevičienė.

IMG_6354

IMG_7211 Audimas su kaladėlėmis  labai senovinis ir verta jį atgaivinti. Kaladėles nesunku pasidaryti patiems iš parankinių medžiagų. Sunkiau yra iš pradžių, kada reikia suverti siūlus, o paskui darbas einasi jau sparčiau. Svarbu įtempti visus siūlus, ataudų siūlus laikyti labai tvarkingai, nepamiršti kaskart primušti siūlų pasukus kaladėles, nepamiršti padedant darbą į šalį, jį susegti segtuku ir kt. Raštai seniau buvo imami iš gilios senovės-tai žinios apie protėvių papročius, tradicijas. Norinčių išmokti buvo, bet gal laiko trūko...

Po plenero visi pasivaišino, pasidžiaugė savo darbais ir lauks ateityje panašių renginių.

IMG_6347

IMG_7205IMG_7233Teksto autorė Irena Leščiova

Nuotraukos Viktoro Kolosovo ir Rimanto Šimėno

Liepos 1 d. Rokiškio krašto muziejuje prasidėjo dešimtasis medžio drožėjų pleneras „Medžio drožyba: etninės tradicijos XXI a. naujovių įtakoje".

Jubiliejinis plenere kuria tik du mūsų rajono medžio drožėjai - Gintaras Varnas ir Vidmantas Zakarka. Jie improvizuoja  Liongino Šepkos kompozicijos "Paukščių baliaus" tema. Pradžioje jie suplanavo išdrožti kompoziciją – medelį su paukščiais, suoliuką, katiną... Sukurta kompozicija bus skirta ne tik L. Šepkai atminti, bet ir Rokiškio miesto 515 m. jubiliejui.

IMG_6275

x_pleneras x_pleneras_varnas

  1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2. 1. Fotografijų paroda - konkursas „Šmaikščios akimirkos iš tautodailininkų gyvenimo“ nuostatai (toliau –nuostatai) nustato šio konkurso tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką, laimėtojų atrankos ir vertinimo kriterijus.

  3. 2. Parodos - konkurso organizatorius – Klubas „Dailieji amatai“ bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriumi.

  4. 3. Konkursas vyks nuo 2014 m. liepos 1d. iki 31d. Lapkričio 25 d.

  1. II. TIKSLAI

  • Skatinti visuomenės domėjimąsi rajono kuriančių žmonių veikla.

  • Surinkti ir suskaitmeninti infotmaciją apie Rokiškio tautodailininkus bei kitus rajono kuriančius žmones.

  • Fotografijų ir biografijų apie kuriančius rajono žmones rinkimas/skaitmeninimas.

  • Skatinti jaunimo kūrybinę iniciatyvą, laisvalaikio užimtumą lavinant jų pomėgius.

  • Skatint klubo narių bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Rokiškio skyriaus nariais.

III. Dalyviai

4. Konkurse gali dalyvauti visi norintys be išankstinės registracijos ir apribojimų.

5. Dalyviai garantuoja ir atsako už savo pristatyų/atsiūstų darbų (kūrinių) originalumą.

6. Dalyvių darbai bus vertinami išrenkant meniškiausius, kūrybiškiausius, originaliausius temą atitinkančius kūrinius dviejose 5-14 ir 15–100 metų amžiaus grupėse.

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Kiekvienas autorius parodos organizatoriams fotografijų skaitmenines versijas JPEG arba TIF formatu (300 dpi nuo 2 iki 5 MB ) gali siųsti elektroniniu paštu adresu [email protected]iki 2014 m. spalio 10d.

8. Kiekvienas autorius gali pateikti iki 4 fotografijų. Būtina nurodyti nuotraukos pavadinimą, fotografavimo metus, autoriaus vardą ir pavardę, telefoną, elektroninio pašto adresą. Prie kiekvienos fotografijos nurodyti kategoriją, kurioje ji dalyvaus (pvz. Kūrėjas/meistras, meistrų

darbai, šmaikščios akimirkos iš kūrėjų gyvenimo).

Taip pat nurodyti nupaveiksluoto asmens vardą ir pavardę ir darbų pavadinimus jei jie yra. Atsiusta trumpa kūrybinė meistro biografija taip pat bus vertinama.
9. Autorius pateikdamas nuotraukas parodai-konkursui, patvirtina, kad yra šių nuotraukų autorius ir, kad yra gavęs jose užfiksuotų asmenų sutikimą šias nuotraukas naudoti parodoje-konkurse ir viešinti. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
10. Autorius, pateikdamas nuotraukas parodai-konkursui, patvirtina, kad nuotraukų turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos respublikos įstatymų.
11. Pateikdamas nuotraukas parodai-konkursui autorius automatiškai tampa parodos-konkurso dalyviu bei sutinka su šios parodos-konkurso nuostatais ir sąlygomis.
12. Visos parodai-konkursui pateiktos nuotraukos bus vertinamos komisijos ir atrinktos geriausios bus eksponuojamos Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje nuo 2014 m. lapkričio 7d. iki 2014 m. lapkričio 25 d.  (Data ir laikas bus tikslinama, informacija skelbiama http://www.rokiskiotautodaile.lt/

13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę, neatlygintinai naudoti fotografijas informacinei sklaidai spaudoje, naudoti leidybai bei internetinėje erdvėje. Atsiųsdamas fotografijas parodai - konkursui autorius parodo sutikimą su šiomis sąlygomis.
14. Organizatoriai pareiškia, kad parodos-konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.

15. Parodos - konkurso uždarymo šventė ir nugalėtojų paskelbimas planuojamas 2014 m. lapkričio mėn. 25d. 16 val. (Data ir laikas bus tikslinama, informacija skelbiama http://www.rokiskiotautodaile.lt/ )

16. Klubas „Dailieji amatai“ pasilieka teisę keisti parodos-konkurso taisykles.
Parodai-konkursui teikiamų fotografijų temos:
Meistrai

Meistrų darbai

Šmaikščios akimirkos iš kūrėjų gyvenimo

V. PATEIKTŲ FOTOGRAFIJŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

17. Konkursui pateiktus darbus vertina klubo „Dailieji amatai“ valdybos sudaryta vertinimo komisija.

Fotografijų:

Dailininkas, fotografas Rimvydas Pupelis

Fotografė Ingrida Galvelytė
Tautodailininkė Marina Kubilienė
Biografijų: Irena Stasikėlienė ir Vanda Leščiova

18.Vertinant kūrybinį darbą bus atsižvelgiama į temos atskleidimą ir pateikto darbo meniškumą, kūrybiškumą, originalumą.

19. Vertinimo komisija išrinks geriausius darbus iš pateiktų, kurie bus eksponuojami Klubas „Dailieji amatai“ parodoje-konkurse „Šmaikščios akimirkos iš tautodailininkų gyvenimo“.

Kiekvienoje iš kategorijų komisija atrinks po 10 geriausių darbų apie rajono tautodailininkus šiose kategorijose: meistrai; meistrų darbai; šmaikščios akimirkos iš meistrų gyvenimo. Ir 10 darbų, kuriuose nufotografuoti kiti kuriantys rajono gyventojai.

20. Atrinktos fotografijos (30-40vnt.) bus eksponuojamos Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriujenuo 2014 m. lapkričio 07 d. iki 2014 m. lapkričio 25 d.
21. Papildoma nominacija – „Žiūrovų simpatija“ nugalėtoją renka parodos-konkurso lankytojai, balsuodami už jiems labiausiai patikusį darbą. Balsavimas vyksta vietoje įmetant lapelį su užrašytu kūrinio pavadinimų į balsų dėžutę.

22. Vertinama fotodarbų idėja, turinys, meninis sprendimas bei kokybė, eksperimentinių fotografijų – dar ir kompiuterinių technologijų pritaikymas.

23. Atsiustos meistrų kūrybinės biografijos bus vertinamos pagal literarūrinį pateikimą ir informacijos tikslumą.

24. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti padėkos raštais.

25. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konkurso – parodos uždarymo šventės metu, kuri vyks2014 m. lapkričio 25 d. 16 val.

26. Nugalėtojų vardai, pavardės ir jų kūrybiniai darbai bus paskelbti LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus svetainėje http://www.rokiskiotautodaile.lt/ .

27. Jaunųjų fotografų (iki 16 m. amžiaus) darbai bus vertinami atskirai taip pat išrenkant po vieną geriausią darbą kiekvienoje iš kategorijų ir įteikiant diplomą bei prizą.
Fotografijos priimamos nuo 2014 m. Liepos 1d. iki 2014 m. spalio 10 d.
Parodos uždarymas ir konkurso nugalėtojų paskelbimas 2014 m. lapkričio 25 d. 16 val.

28. Savus prizus įsteigti ir skirti apdovanojimus gali ir kitos kultūros įstaigos, organizacijos, bei privatūs asmenys. Meistrus šiems apdovanojimams pagal susitarimą siūlo komisija arba patys prizų steigėjai.


VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus į konkursą darbus publikuoti, naudoti smulkiajai leidybai, sklaidai.

30. Darbų atsiuntimas į parodą laikomas autorių sutikimų su šiomis sąlygomis.

31. Informaciją apie konkursą teikia klubo „Dailieji amatai“ pirmininkė Renata Sarajevienė. El. paštas [email protected].

32. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatoriai bei vertinimo komisija nepriima.

Birželį Dačiūnuose,  Vienožinskių sodyboje, vyko dailės pleneras „Kviečiame į svečius pas dailininką J. Vienožinskį“. Jo dalyvės Renata Sarajevienė, Jolanta Kareniauskienė, Vida Žaržojienė, Gita Kolosovienė, Daiva Mickūnienė, Jolanta Kulienė, Dalia Skeirienė, Inga Kurklietienė tapė iš natūros, o joms padėjo J. Vienožinskio proanūkė Aldona Šakėnienė. Plenero aptarimas ir darbų paroda vyko per Petrines, birželio 29-ąją, minint 128-ąjį dailininko gimtadienį.

Ledainė
Autorė Jolanta Kareniauskienė
Kavos pertraukėlė
Pertraukėlė
IMG_6128
Gita tapo
Nuotrauka Vidos Žaržojienės
Renata pozuoja
Gitos ir Renatos darbai
Gitos ir Renatos darbai
Plenero darbų parda
Plenero darbų parda. 2014 m. birželio 28 d.

Renata Sarajevienė

Klubas “Dailieji amatai” šį balandį minėjo pirmąjį veiklos gimtadienį. Žengdamas pirmuosius žingsnius vykdo projektą  “Tiltas į naujus ieškojimus”, kurio metu bus surengtos dvi tapybos parodos: “Pirmieji žingsniai” ir “Metų darbai”, tapybos pleneras “Esu laimingas, nes kuriu” bei išvykos, susitikimai su dailininkais; veiks keramikos studija. Bendradarbiaujant su tautodailininkais bus renkama medžiaga apie Rokiškio krašto kuriančius žmones;  paskelbtas fotografijų konkursas "Šmaikščios akimirkos iš tautodailininkų gyvenimo. Surinkta medžiaga bus naudojama tolimesnei sklaidai ir leidybai.

Pirmoji projekto tapybos paroda - ”Pirmieji žingsniai”. Ji bus eksponuojama Rokiškio krašto muziejuje 2014 m. gegužės 12 d. - 29 d.

Maloniai kviečiame į parodos pristatymą, kuris vyks

2014 m. gegužės 16 d. 18 val.

 Jos dalyviai susipažino pradėję lankyti dailės studiją Rokiškio jaunimo kūrybos centre, kuriai vadovauja dailininkas Raimondas Gailiūnas. Daugelui iš jų tai pirmoji paroda, kurioje jie eksponuoja savo darbus.

Smuikininkė prie mamos Lialachan Jagorovos darbų.
Parodos pristatymo metu nuostabia muzika džiugino Oksana Sadauskienė.
IMG_5937
Puokštė 2003 m. SKAUSMAS. 2002 m.

 

IMG_5941
Irenos Stasikėlienės darbai
Skausmas_2002_60_70
SKAUSMAS. 2002 m. Renata Sarajevienė
DSC_0326
18-OJO GIMTADIENIO ŽENKLŲ KALBA. 2011 m. Irena Stasikėlienė
padekos vel laukimo
Dėkojame pagrindiniam rėmėjuj

 

Šių metų vasario 22 d. Biržų pilies kraštotyros muziejuje atidaryta biržiečių tautodailininkų kūrybos darbų paroda džiugina pastarųjų metų vaisiais. Parodoje visuomenės dėmesiui daugiau kaip 130 kūrinių pristato 35 menininkai. Parodą atidarė tautodailininkų Biržų skyriaus pirmininkas Kęstutis Preidžius. Į parodos atidarymą atvyko svečių iš Panevėžio, Ukmergės, Pasvalio ir Rokiškio.

Biržų krašto tautodailininkus pasveikino rajono merė Irutė Varzienė. Ji pabrėžė, kad šios parodos žymė – didelė kūrybinių darbų įvairovė, pasidžiaugė, kad tautodailė gyva, padeda ištrūkti iš kasdienybės, supoetina buitį, palinkėjo gerų idėjų – kaskart surasti ką nors nauja kasdienybėje, įsižiūrėti į tuos daiktus, kurie yra šalia mūsų, – jie padeda gyventi. Muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius įžvelgė neblėstantį biržiečių tautodailininkų kūrybinį potencialą – žinia, kuriantis žmogus pats eina ir kitus veda į priekį. Kūrėjus sveikino ir kiti rajono valdžios atstovai, svečiai, gerų žodžių tarė ir mūsų rajono tautodailininkų skyriaus pirmininkė Renata Sarajevienė.

Parodoje pirmiausia dėmesį pritraukė dar šviežiu medžiu tebekvepiantis Vytauto Venslovos drožinys „Biržų pilis“ ir skaidrūs, spalvingi, preciziškai atlikti net 6 tapytojų darbai. Skristi žmogaus dvasią kelia nuotaika, išreikšta Vytauto Laisono paveiksle „Bandymas skristi“ ir kituose jo darbuose, Kęstučio Preidžiaus rūke paskendusio ežero vaizdai, spindintys cerkvės kupolai, Idilijos Dambrauskienės „Šienapjūtės natiurmortas“, miško, pamiškės peizažai, Bronislavos Šernienės „Gėlės Lietuvai“, Petro Bedelio, Giedrės Jankūnienės paveikslai.

Labai patiko tautodailininko Vyto Jarecko nukaltas kryžius – saulutė ir kompozicijos žalčių motyvais bei kalvio Stasio Variakojo iš metalo pagaminta žvakidė.

Daug poezijos gyvenime įžvelgiantis drožėjas Algirdas Butkevičius labai šiltai medyje įkūnijo knygos bei gamtos mylėtojus: knygių, grybautoją, gėlininkę, sodininką ir patį drožėją, o tautodailininkai Nadija ir Viktoras Lukovnikovai iš molio nulipdė muzikos instrumentus – švilpynes ir ragą.

Lankytojo akį traukė nuostabūs mezginiai, nėriniai, įvairių papuošalų ir žaislų gausa, ypač sudomino Sigutės Kiaulėnienės iš spalvoto lino audinio sukurti stilingi angelai, Agnietės Sigutės Selevičienės lėlės, Violetos Zeltinienės numegztos suknelės. Žiūrėdamos į karpinius nenoromis juos lyginome su mūsų Gitos Kolosovienės, meniškumo ir prasmingumo požiūriais teikdamos pastarosios darbams pirmenybę, bet žavėdamosi ir biržiečių meistriškumu.

Šventėje pasveikinta jubiliatė, rinktinių raštų lino rankšluosčių audėja Stefanija Dovidėnaitė.

Malonų įspūdį paliko biržiečių paprastumas, nuoširdumas, svetingumas.

Ši paroda veiks beveik visą kovą, taigi norintiems ją aplankyti yra puiki proga ir galimybė.

__IMG_5590 IMG_5591 IMG_5592 IMG_5594 IMG_5596 IMG_5600 IMG_5615_

Šios  kelionės metu mus maloniai nustebino ir kita tuo pačiu metu atidaryta paroda – tai Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos abiturientės, aštuoniolikmetės merginos iš Pasvalio rajono Kamilės Krasauskaitės personalinė (jau ketvirtoji!) akvarelės ir tušo technika sukurtų paveikslų ir paveikslėlių paroda, kuri, manau, sudomintų mokinius bei kitą į meną linkusį jaunimą. Džiugu, kai randasi tokio gražaus, gabaus mokslui ir menui jaunimo. Daugiau jaunų veidų norėtųsi sutikti ir tautodailininkų bendruomenėje.

Teksto autorė Irena Stasikėlienė

Nuotraukos Renatos Sarajevienės

 

 

Retas žmogus nėra patyręs noro kurti. Nesvarbu ką: eilėraštį, šokį, drabužį, papuošalą, dainą, paveikslą, interjerą, gėlyną ar pan. Fantazijai ir kūrybiškumui ribų nėra. Nemažai rankdarbių mėgėjų, negalinčių sėdėti sudėjus rankų, kuriems knieti rankų dirbiniais išreikšti save, gyvena Suvainiškyje.

2014m. vasario 15 d. Suvainiškio (Pandėlio sen.) bendruomenės namuose, Suvainiškio bibliotekininkės Reginos Šimėnienės iniciatyva, buvo atidaryta rankdarbių paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Joje savo dirbinius demonstravo Suvainiškio rankdarbių mylėtojai, viešnios iš Rokiškio, Rites seniūnijos (Viesites regionas, Latvija) bei Danijos.

Parodoje buvo galima pamatyti, pastaruoju metu sparčiai atgyjančių, tradicinių ir „naujoviškų“ rankdarbių: siuvinėjimo, mezgimo, nėrimo, audimo, keramikos, tapybos, vilnos vėlimo, sutažo, dekupažo, medžio drožybos dirbinių. Rites seniūnijos moterys, remiamos Latvijos – Danijos  projektų,  į parodą atvežė ne tik savo rankdarbius - austus takus, staltieses, skaras, sages iš organzos, nertas sukneles, bet ir organizavo loteriją – žaidimą „Bingo“. Rokiškio tautodailininkų vadovė Renata Sarajevienė bei buvusi suvainiškietė Rasa Grambovskienė eksponavo tapybos, keramikos darbus, nėrinius, riešines, servetėles. Skambėjo lietuvių ir latvių liaudies dainos.

Suvainiškio vyresnio amžiaus moterys – Nijolė Gurklienė, Bronislava Šapranauskienė, Aldona Giedrienė – džiugino žiūrovus savo rankų sušildytais darbais: kumštinėmis pirštinėmis, siuvinėtomis staltiesėmis, pagalvėlėmis, servetėlėmis, užtiesalais. Akį traukė Petro Raišio medžio darbai: papuošalų dėžutė, kabykla su ragais, pjaustymo lentutės. Parodoje puikavosi Nidos Skruodienės megztos suknelės, šaliai, skraistės, paltai, Virginijos Konstanblackienės nertos palaidinės, skraistės. Lankytojus sudomino Virginijos Konstanblackienės sutažo papuošalai bei kryželiu siuvinėti paveiksliukai, Ramutės Vaičėnienės iš vilnos velti papuošalai, dekupažo technika dekoruoti dirbiniai.

Tikimės ir ateityje bendrauti bei bendradarbiauti ne tik su Rokiškio tautodailininkais, bet ir Neretos, Viesites rankdarbių kūrėjais, nes pasak Vydūno, nieko gražesnio už kuriantį žmogų nėra.

Virginija Konstanblackienė

Nuotraukos Renatos Sarajevienės

Rasos Grambovskienės ir Renatos Sarajevienės darbai
IMG_5540
Virginijos Konstanblackienės rankdarbiai
IMG_5551
Nijolės Gurklienės rankdarbiai
IMG_5557
Ramutės Vaičėnienės darbai
Svečių iš Latvijos rankdarbiai
Svečių iš Latvijos rankdarbiai
Svečių iš Latvijos rankdarbiai
Svečių iš Latvijos rankdarbiai
Medžio dirbiniai
Autorius Petras Raišys
IMG_5571
Svečias iš Danijos domisi keramikos darbais
Trio
Stanislava Kabutavičienė, Bronislava Šapranauskienė, Valia Stankevičienė.

IMG_5545 IMG_5546 IMG_5547 IMG_5548 IMG_5550 IMG_5552 IMG_5556 Aktyviausi parodos dalyviai

skelbimas Lin mūka 6